Chủ tịch HĐTV EVN đốc thúc tiến độ các vị trí móng cọc Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối

Ngày 26/4, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An cùng đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các vị trí móng cọc đang có nguy cơ chậm tiến độ của Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối, trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thái Bình.

Cùng tham gia đoàn công tác có Thành viên HĐTV EVN Nguyễn Đức Cường; Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Tuấn Tùng, các Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên, Trương Hữu Thành; lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (thuộc EVNNPT), lãnh đạo các ban chuyên môn EVN, EVNNPT.

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối dài khoảng 127km, với 334 vị trí móng cột. Tuyến đường dây đi qua địa bàn có nhiều ao, đầm, cánh đồng… có nền địa chất yếu, nên số lượng móng cọc lớn; công tác thi công, mở đường tạm vào vị trí móng gặp nhiều khó khăn.

 

Tiến độ Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối tính đến ngày 24/4/2024:

- Đã hoàn thành đúc móng 225/334 vị trí;

- Đang thi công đồng thời 109/334 vị trí móng;

- Hoàn thành lắp dựng 60/334 vị trí cột;

- Đang lắp dựng 23/334 vị trí cột.

Đoàn công tác đã kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công các vị trí móng cọc 01, 02, 09, 33, 36, 40, 64 (trên địa bàn tỉnh Nam Định) và 176, 177 (trên địa bàn tỉnh Thái Bình). Các vị trí này hiện đang tổ chức ép cọc đại trà, phá đầu cọc; tiến độ triển khai chậm so với yêu cầu của chủ đầu tư.

Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, giải pháp thi công, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối (Dự án), trong đó có Dự án thành phần Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối là Dự án trọng điểm, cấp bách cấp quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, đặc biệt là đảm bảo điện cho miền Bắc trong thời gian tới. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Dự án phải hoàn thành trong tháng 6/2024. Hiện nay, thời gian triển khai còn rất ngắn, khối lượng công việc còn rất nhiều. Do đó, các nhà thầu cần tăng cường nguồn lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tăng cường thêm máy xúc, máy ép cọc; huy động thêm nhân lực, thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7, tăng ca, làm xuyên lễ, kịp thời bù lại khối lượng bị chậm. Với những máy ép cọc hay bị sự cố, cần thay thế ngay.

Các nhà thầu thi công cần tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho Dự án, khẩn trương hoàn thành đúc móng theo tiến độ điều hành của chủ đầu tư, để triển khai dựng cột, kéo dây. Không để tình trạng một số vị trí làm ảnh hưởng chung đến tiến độ toàn Dự án, lãnh đạo EVN nhấn mạnh.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu EVNNPT, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc kiểm soát chặt chẽ hơn nữa khối lượng vật tư, thiết bị cho từng vị trí móng; kiểm soát tiến độ ép cọc, phá đầu mọc, đổ móng… từng ngày của từng đơn vị thi công. Từ đó, có sự chỉ đạo, điều hành kịp thời đối với từng vị trí móng nếu có tình huống phát sinh…

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các vị trí móng cọc Dự án đường đây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm máy, thêm nhân lực, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúc móng

Đoàn công tác kiểm tra thi công vị trí 40 trên địa bàn tỉnh Nam Định

 

Thi công phá đầu cọc vị trí 33

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây