Chủ tịch HĐTV EVN làm việc với Ngân hàng Tái thiết Đức tại CHLB Đức

Ngày 5/12/2022 tại CHLB Đức, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành và ông Joachim Schumacher – Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Đông Á và Đông Nam Á, Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) có buổi làm việc về kế hoạch hợp tác giữa EVN và KfW trong thời gian tới, đặc biệt là tiến độ triển khai dự án Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Trị An mở rộng dự kiến vay KfW theo hình thức vay trực tiếp không có bảo lãnh của Chính phủ.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (thứ 4 từ trái sang) và đoàn công tác EVN tới làm việc tại trụ sở chính Văn phòng KfW Frankfurt, CHLB Đức

Từ năm 2009 đến nay, KfW đã cam kết nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay trực tiếp không có bảo lãnh của Chính phủ cho EVN với tổng số vốn khoảng 1,5 tỉ EUR, trong đó 4 dự án ODA đã hoàn thành với tổng số vốn 362 triệu EUR, 5 dự án ODA đang thực hiện với số vốn khoảng 529,5 triệu EUR, 5 dự án ODA mới đang chuẩn bị và 3 dự án mới thực hiện theo hình thức vay trực tiếp không có bảo lãnh của Chính phủ với số vốn khoảng 800 triệu EUR.

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quanh Thành cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của KfW cũng như Chính phủ CHLB Đức đối với EVN thông qua các khoản vay ưu đãi ODA để đầu tư, xây dựng, cải tạo các dự án phân phối, truyền tải, nhà máy điện gió tại Việt Nam, góp phần đảm bảo ổn định hệ thống điện, cung cấp nguồn năng lượng hiệu quả, bền vững.

Đoàn công tác EVN làm việc về kế hoạch hợp tác giữa EVN và KfW trong thời gian tới

Dự án NMTĐ Trị An mở rộng là dự án đầu tiên KfW áp dụng hình thức vay trực tiếp không có bảo lãnh của Chính phủ. Hai bên cam kết sẽ nỗ lực triển khai, hài hòa thủ tục của các bên để có thể ký hiệp định vay của dự án trong tháng 6/2023.

Về phía KfW, ông Joachim Schumacher – Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Đông Á và Đông Nam Á khẳng định EVN là một trong những đối tác quan trọng nhất của KfW tại Việt Nam. KfW cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với EVN để tiếp tục triển khai các dự án ưu tiên của các bên trong thời gian tới bao gồm các dự án ODA về lưới truyền tải, phân phối và các dự án vay trực tiếp không có bảo lãnh của Chính phủ bao gồm dự án NMTĐ Trị An mở rộng, dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên và dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái đồng tài trợ với các nhà tài trợ khác.


  • 06/12/2022 05:19
  • Ban QHQT EVN
  • 5247