Chú trọng đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công các dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Đó là chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn khi dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác thi công trạm biến áp 500kV Thanh Hóa và 2 dự án thành phần của Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối gồm: 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa, trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, ngày 2/3.

Tham gia đoàn công tác có Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương, lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng EVN, lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT).

Kiểm tra công tác thi công tại các vị trí thi công 28, 49A, 52A, 116, 171, 191 thuộc Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa; các vị trí 94,104,172 thuộc Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa và dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, đoàn công tác đã nghe nhà thầu, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung báo cáo về tiến độ, giải pháp thi công, tình hình huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới…

Theo tiến độ yêu cầu, các nhà thầu phải hoàn thành đúc toàn bộ vị trí móng trước ngày 30/3/2024, hoàn thành thi công lắp, dựng cột trước ngày 30/4/2024 và hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/6/2024. Khẳng định khối lượng công việc còn rất lớn, tiến độ rất gấp trong khi công tác thi công phải đối mặt với nhiều khó khăn, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các nhà thầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa; tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh cường độ thi công. Song song đó, các đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu cung cấp thiết bị để đồng bộ, nhịp nhàng tiến độ giữa các khâu, không để tình trạng móng phải đợi cột…

Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị các nhà thầu cần đặc biệt quan tâm, chú trọng công đảm bảo an toàn lao động trên công trường, nhất là khi làm việc trong thời tiết có mưa, trơn trượt, quá trình trèo cao khi dựng cột…

Lãnh đạo tập đoàn cũng đề nghị các Ban tiền phương, các Ban Quản lý Dự án giám sát chặt chẽ tiến độ thi công của từng vị trí; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để kịp thời giải quyết ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công…

Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá dài khoảng 92km, gồm 200 vị trí móng cột, đi qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Đến nay, Dự án đã bàn giao mặt bằng 197/200 vị trí móng; hoàn thành thi công 2 vị trí móng cột, đang thi công và triển khai công tác đền bù thi công đồng loạt các vị trí móng đã được bàn giao mặt bằng. Quá trình thi công vẫn gặp một số khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, đất mượn thi công, đường tạm thi công.

Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa khoảng 74,4 km đi qua địa bàn 3 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đến nay đã bàn giao 180/180 vị trí móng cột, 35/74 khoảng néo. Hoàn thành đúc 85/180 móng cột và đang triển khai làm đường thi công, đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 94/180 vị trí móng, lắp đặt hoàn thành 1 cột thép và đang lắp đặt 11 cột thép.

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đặt tại xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa., có nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ. Dự án phải hoàn thành tháng 6/2024 đồng bộ với tiến độ các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra:

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác thi công Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

Đoàn công tác nghe Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung báo cáo cáo tiến độ dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

Lãnh đạo EVN nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thi công tại vị trí 49A Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

 

Đoàn công tác kiểm tra vị trí thi công 104 Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa

 

Vị trí thi công 128 Dự án đường đây Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

Vị trí thi công 104 Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hoá

Công trường thi công TBA 500kV Thanh Hóa