Clip: Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện

Vào mùa mưa lũ, đập, hồ chứa thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết, thoát lũ, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Để biết rõ hơn về vai trò, cũng như quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện, xin mời theo dõi clip dưới đây.


  • 11/06/2022 01:17
  • Nguồn: EVNEIC
  • 6266