Công bố Báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2019

Lễ công bố diễn ra chiều 4/11, tại Hà Nội, do Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức.

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR19) là sản phẩm hợp tác giữa Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) và Cục Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí Hậu Đan Mạch.

Các chuyên gia năng lượng Việt Nam và Đan Mạch thảo luận về Báo cáo EOR19

Cụ thể, Báo cáo EOR19 đã đưa ra 5 kịch bản để xem xét các xu hướng phát triển khác nhau với chi phí thấp nhất cho hệ thống năng lượng Việt Nam. Các kịch bản này không phải là những lộ trình phát triển được khuyến nghị, mà có tính chỉ dẫn, trong đó đưa ra đánh giá về các chủ đề phù hợp cho bối cảnh của Việt Nam.

Đồng thời, định hướng cho các nhà hoạch định chính sách và thúc đẩy thảo luận về quá trình chuyển đổi xanh, cung cấp thông tin đầu vào cụ thể cho việc lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VIII cũng như Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cục Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí hậu Đan Mạch và sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo cáo Triển vọng năng lượng đầu tiên được xây dựng và công bố tại Việt Nam vào năm 2017.

Nối tiếp hoạt động này, trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017-2020, hai bên tiếp tục triển khai xây dựng Báo cáo Triển vọng Năng lượng 2019. Báo cáo được xây dựng với nguồn số liệu có chất lượng tốt, sử dụng các mô hình cấp cao để tính toán các kịch bản phát triển điện nói riêng và năng lượng nói chung, cung cấp các thông tin hữu ích về phát triển hệ thống điện và năng lượng trong ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam về phát triển năng lượng bền vững gắn liền với mục tiêu bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng.


  • 04/11/2019 06:12
  • Nguyễn Thủy
  • 8521