Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVN

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVN thông qua chương trình thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN đối với ông Nguyễn Anh Tú.

Theo Quyết định số 1239/QĐ-EVN ngày 18/8/2020, Tổng giám đốc EVN bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tú - Chuyên viên Ban Kế hoạch EVN giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN, kể từ ngày 18/8/2020. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN đối với ông Nguyễn Anh Tú.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đánh giá, ông Nguyễn Anh Tú là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, giàu năng lực, đặc biệt đã có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của Ban Kế hoạch, đã có những đóng góp cho hoạt động của Ban nói riêng, EVN nói chung trong những năm qua.

Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Anh Tú, Tổng giám đốc EVN đề nghị tân Phó Trưởng ban bắt tay ngay vào công việc, tiếp tục phát huy thế mạnh và kinh nghiệm sẵn có, cùng lãnh đạo Ban xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện tốt công tác tham mưu kế hoạch cho lãnh đạo Tập đoàn, xứng đáng vai trò "Ban tham mưu trưởng", góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của EVN.

Đặc biệt, ông Trần Đình Nhân đề nghị tân Phó Trưởng ban Kế hoạch tiếp thu các đề án của các ứng viên còn lại trong cuộc thi, để bổ sung vào chương trình hành động của mình cho hiệu quả, thiết thực hơn.

Trước đó, ngày 14/8, ông Nguyễn Anh Tú và 3 ứng viên khác đã có buổi trình bày chương trình hành động trước Hội đồng Tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN. Kết quả, ông Nguyễn Anh Tú được Hội đồng tuyển chọn đề xuất Tổng giám đốc Tập đoàn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN.