Công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 10/8, tại Hà Nội, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW công bố quyết định chuẩn y

Cụ thể, tại Quyết định 2464-QĐ/ĐUK ngày 5/8/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ EVN khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; chuẩn y Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, Phó Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn. 

Đồng chí Hồ Xuân Trường chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y. Đồng thời, tin tưởng Đảng ủy EVN sẽ tiếp tục lãnh đạo Tập đoàn phát huy sự đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW và cam kết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao về đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm. 

Quyetdinh2464DUKDNTW2020.PDF
Quyetdinh2464DUKDNTW2020.PDF