Công điện của EVN về chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Chỉ huy Phòng chống tiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có công điện số 1873/CĐ-EVN, ngày 5/4/2024 yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tự tuần tra, kiểm tra hệ thống lưới điện, nhất là các vị trí xung yếu, phụ tải lớn và các khu vực đường dây truyền tải đi qua vị trí có nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện theo đúng quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

Song song đó, các đơn vị cần theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng (Website của Cục Kiểm lâm: kiemlam.org.vn, Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: nchmf.gov.vn) để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với các sự cố cháy nổ, mất an toàn đối với hệ thống điện quốc gia và báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn.

Xem chi tiết Công điện số 31/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại đây

Xem chi tiết Công điện số 1873/CĐ-EVN tại đây