Công điện của EVN về chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có công điện số 6090/CĐ-EVN, ngày 12/10/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng.

Công điện gửi các công ty thủy điện: Ialy, Sê San; Ban Quản lý dự án điện 2, 3; Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; các tổng công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin; Trung tâm Thông tin Điện lực.

Thực hiện Công điện số 7104/CĐ-PCTT ngày 12/10/2023 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng, để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 7104 đính kèm.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/4/2023 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 1407/CT-EVN ngày 24/3/2023 của Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN năm 2023.

3. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Viber, Facebook của Ban Chỉ đạo QG PCTT và Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn.

4. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

5. Các đơn vị tổ chức trực ban đầy đủ, tuyệt đối không được chủ quan và cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác

Các đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu lên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn trước 07h00, 15h00 hàng ngày. Trường hợp xảy ra sự cố, thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, đơn vị cần nhanh chóng cung cấp thông tin sơ bộ về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN.

Chi tiết công điện số 6090 của EVN tại đây

Chi tiết công điện số Công điện số 7104 của Bộ Công Thương tại đây


  • 13/10/2023 01:40
  • Ban An toàn EVN
  • 4392