Công điện của EVN về chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Công điện số 6507/CĐ-EVN, ngày 1/11/2023 về việc chủ động ứng phó với mua lũ tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Công điện gửi các đơn vị: Các Công ty Thủy điện: Ialy, Sê San; Các Ban Quản lý dự án điện 2, 3; Các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Các Tổng công ty Điện lực: Miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin; Trung tâm Thông tin Điện lực.

Thực hiện Công điện số 7667/CĐ-PCTT ngày 01/11/2023 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 7667/CĐ-PCTT đính kèm.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/4/2023 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 1407/CT-EVN ngày 24/3/2023 của Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN năm 2023.

3. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Viber, Facebook của Ban Chỉ đạo QG PCTT và Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn.

4. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người.

5. Các đơn vị tổ chức trực ban đầy đủ, tuyệt đối không được chủ quan và cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác.

6. Các đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu hàng ngày lên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn theo đúng quy định tại Điều 94 của Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021. Trường hợp xảy ra sự cố, thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, đơn vị cần nhanh chóng cung cấp thông tin sơ bộ về Ủy viên thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN theo địa chỉ email pctt@evn.com.vn.  

Xem Công điện của Thủ tướng Chính phủ tại đây

Xem Công điện của Bộ Công Thương tại đây.


  • 01/11/2023 04:57
  • Ban An toàn EVN
  • 3863