Công điện của EVN về chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Công điện số 3283/CĐ-EVN ngày 11/6/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi các đơn vị thành viên về chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.


  • 11/06/2021 08:58
  • Theo Ban An toàn EVN
  • 6444