Công điện của EVN về việc ứng phó với bão số 8 và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Xem/tải Công điện số 29/CĐ-TW ngày 19/10/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tại đây

Xem/tải Công điện số 30/CĐ-TW ngày 20/10/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tại đây.


  • 21/10/2020 10:06
  • Theo Ban An toàn EVN
  • 5487