Công điện khẩn của EVN về việc tập trung ứng phó với bão số 2 – SINLAKU

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 2 – SINLAKU.

Chi tiết Công điện trong file đính kèm.

Congdien5202EVN2020.pdf