Công điện về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng

Ngày 7/3/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công điện số 3750/CĐ-EVN về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng.

Thực hiện Công điện số 4226/CĐ-PCTT ngày 03/7/2023 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ (đính kèm cùng các Công điện số 591/CĐ-TTg ngày 29/6/2023, số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra trong thời gian tới, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 4226/CĐ-PCTT nêu trên.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/4/2023 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 1407/CT-EVN ngày 24/3/2023 của Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN năm 2023.

3. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Viber, Facebook của Ban Chỉ đạo QGPCTT và Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn.

4. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

5. Các đơn vị không được chủ quan và cần tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác.

6. Tổng công ty Điện lực miền Nam chỉ đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn đối với hệ thống lưới điện tại khu vực thành phố Đà Lạt và các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sau sự cố sạt lở xảy ra ngày 29/6/2023; báo cáo kết quả về Tập đoàn trước ngày 10/7/2023.

7. Các đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu lên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn trước 07h00, 15h00 hàng ngày. Trường hợp xảy ra sự cố, thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, đơn vị cần nhanh chóng cung cấp thông tin sơ bộ về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Xem/tải Công điện số 3750/CĐ-EVN


  • 04/07/2023 09:28
  • Ban An toàn EVN
  • 3872