Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 9

 

 

1. Công điện 1470 của Thủ tướng Chính phủ Xem tại đây

2. Công điện 7095 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN EVN Xem tại đây

3. Công điện 8080 của Bộ Công Thương Xem tại đây

 


  • 27/10/2020 01:53
  • Ban An toàn EVN
  • 3282