Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động các đơn vị truyền tải tại Khánh Hòa và Ninh Thuận

Ngày 27/5, tại các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và lắng nghe ý kiến người lao động thuộc Truyền tải điện Khánh Hòa, Truyền tải điện Ninh Thuận và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Trong đó, có những ý kiến về khó khăn trong thao tác sửa chữa lưới điện vào ban đêm, khó khăn trong thi công xây dựng dự án cụm công trình giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1...

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động Ban QLDA các công trình điện miền Trung đang làm nhiệm vụ quản lý điều hành Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân. Ảnh: Huyền Thương

Ông Uông Quang Huy cho biết: Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (từ ngày 01/5 - 31/5) là đợt cao điểm để các cấp, ngành, tổ chức công đoàn và lãnh đạo các cấp quan tâm, chăm lo đến người lao động; tăng cường quản lý, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động. Thông qua việc tổ chức các hoạt động sẽ góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công nhân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động Truyền tải điện Ninh Thuận và Truyền tải điện Khánh Hòa thuộc Công ty Truyền tải điện 3. Ảnh: Huyền Thương

Ông Uông Quang Huy cũng đánh giá Công đoàn EVNNPT đã tổ chức các hoạt động rất thiết thực, hiệu quả, có sự đổi mới vượt bậc hướng về người lao động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ. Các hoạt động, chương trình tọa đàm với người lao động đều có sự tham gia của lãnh đạo tổng công ty, qua đó cho thấy sự quan tâm sâu sắc của chuyên môn và nhận được sự tham gia hưởng ứng của các đơn vị, cán bộ công nhân viên lao động trực tiếp tham gia.

Công đoàn EVNNPT động viên người lao động Truyền tải điện Ninh Thuận và Truyền tải điện Khánh Hòa thuộc Công ty Truyền tải điện 3. Ảnh: Huyền Thương

Tại buổi tọa đàm, các đề xuất, kiến nghị của người lao động đều được lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp thu và sẽ phối hợp với chuyên môn của các đơn vị để đề xuất kiến nghị các cấp nhằm góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của CBCNV. Cũng trong chương trình, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn EVNNPT đã tổ chức chương trình cảm ơn người lao động, trong đó tặng những phần quà thiết thực đối với người lao động.