Công đoàn EVNHANOI vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) và công nhân Nguyễn Đắc Đại, Công ty Điện lực Chương Mỹ đã được vinh danh, khen thưởng.

Nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã vinh dự được gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI Phùng Lê Dũng (thứ sáu từ trái sang) đại diện nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ảnh: ĐVCC.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn đã tích cực quán triệt, tổ chức thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn viên, người lao động cả nước. 

Chủ tịch nước cho rằng, 133 điển hình tiên tiến hôm nay đều là những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng tích cực cho công nhân, viên chức, người lao động. Chủ tịch nước mong muốn, thông qua các hoạt động tuyên dương lần này, sẽ truyền đi thông điệp tích cực để mọi người học tập, noi theo.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn tham gia báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó dự Hội nghị Sơ kết và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến. Công đoàn EVNHANOI và công nhân Nguyễn Đức Đại, Đội quản lý điện 04 Công ty Điện lực Chương Mỹ đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát huy những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã quyết tâm nghiêm túc thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi công nhân viên chức lao động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hoạt động của các cấp Công đoàn trong toàn tổng công ty.

Bên cạnh đó, EVNHANOI luôn đề cao trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ công đoàn, năng động, sáng tạo kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao động. Để từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thực chất vì đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần vào sự phát triển bền vững của tổng công ty.


  • 18/05/2023 11:00
  • Thanh Huyền
  • 3700