Công tác tổ chức và nhân sự đóng vai trò cốt lõi với mọi tổ chức

Ngày 25/8, tại Thanh Hoá, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức và nhân sự (TCNS) EVN năm 2022.

Qua gần 2 ngày làm việc, Hội nghị tập huấn công tác tổ chức và nhân sự EVN năm 2022 tập trung vào những vấn đề như: công tác lao động tiền lương và công tác tổ chức bộ máy; công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; công tác thi đua khen thưởng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực,... 

Các đại biểu tham dự thảo luận về nội dung công tác thi đua khen thưởng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN đánh giá cao về chất lượng hội nghị. Tổng giám đốc EVN ghi nhận những sự cải tiến trong công tác TCNS của EVN thời gian qua, điển hình như công tác đào tạo đã có chuyển biến tích cực, dịch chuyển theo hướng đào tạo những gì người học cần. 

Lãnh đạo EVN nhấn mạnh tầm quan trọng của khối TCNS đối với bộ máy tổ chức của EVN, qua những chức năng nhiệm vụ liên quan đến xây dựng nguồn nhân lực, phát triển tổ chức, tham mưu cho lãnh đạo về chế độ chính sách cho người lao động,... 

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN phát biểu tại hội nghị.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân mong muốn khối TCNS tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, Tổng giám đốc cũng chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm của ông với hơn 400 đại biểu tham gia hội nghị tập huấn, hướng đến mục tiêu chung là xây dựng khối TCNS nói riêng, xây dựng nguồn nhân lực của EVN nói chung ngày càng có chất lượng cao hơn nữa.

Ông Trần Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVN phát biểu tổng kết hội nghị.

Cũng tại hội nghị này, ông Trần Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVN đề nghị khối TCNS phải chủ động nghiên cứu, đưa ra nhiều sáng kiến đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc, nắm bắt những yêu cầu năng lực của người làm nhân sự trong bối cảnh mới, để không ngừng tự hoàn thiện, đóng góp thật nhiều giá trị cho tổ chức, trở thành những người tài được tổ chức tin tưởng và trọng dụng.


  • 25/08/2022 12:27
  • H.Linh
  • 5836