Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

Xác định sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, những năm qua, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (TPC Hải Phòng) luôn thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, được chính quyền và nhân dân trong khu vực đánh giá cao.

Tiêu thụ 100% tro xỉ

Đóng chân trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng), Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng hiện đang vận hành 2 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 1.200MW. Công ty đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép khai thác nước mặt, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, các kế hoạch ứng phó sự cố môi trường,...

Hàng năm, công ty sử dụng khoảng 3,4 triệu tấn than. Than nhập về qua cầu cảng được vận chuyển tới kho chứa bằng hệ thống băng tải kín để bụi than không bay ra ngoài môi trường. Bên cạnh đó, công ty còn lắp đặt hệ thống phun sương ở khu vực cảng và kho chứa để môi trường không khí không bị ô nhiễm.

Đối với lượng tro xỉ phát sinh, công ty đã ký hợp đồng chuyển giao tro xỉ cho các đơn vị có chức năng xử lý tro xỉ để làm vật liệu xây dựng. Tro xỉ của công ty được chứng nhận hợp quy, bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. Đến nay, lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty đã được tiêu thụ 100%, kể cả lượng tro xỉ trong các hồ chứa.

Khuôn viên nhà máy xanh, sạch, đẹp của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng 

Các chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt đều được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, sau đó được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Đối với khí thải, công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, kết nối online về Sở Tài nguyên & Môi trường của địa phương để theo dõi giám sát.

Bên cạnh đó, công ty đã “xanh hóa” khuôn viên nhà máy với việc trồng khoảng 12ha cây xanh cảnh quan và trồng cây phi lao làm hàng rào ngăn bụi tại khu vực cảng than, kho chứa than và hồ thải xỉ.

Tiếp tục nâng cấp

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chủ tịch UBDN huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) đánh giá, các quy định về công tác bảo vệ môi trường được Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng chấp hành rất nghiêm túc. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn, giám sát của Sở Tài Nguyên & Môi trường TP. Hải Phòng và UBND huyện Thủy Nguyên cũng như người dân quanh khu vực, trong quá trình hoạt động, công ty luôn đảm bảo môi trường sống cho bà con xung quanh nhà máy.

Còn theo ông Nguyễn Văn Đống (người dân xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên), bà con nhân dân quanh khu vực Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã có nhiều dịp được vào tham quan, giám sát. Cảnh quan trong và ngoài nhà máy rất đẹp và sạch sẽ. Những ý kiến đóng góp của bà con nhân dân quanh khu vực luôn được công ty tiếp thu một cách cầu thị.

Hiện nay, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đang thực hiện đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, với mục tiêu đầu tư là đáp ứng yêu cầu về thông số phát thải SO2, NOx theo quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than và có tính đến điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 1.570 tỷ đồng. Sau khi triển khai nâng cấp, hệ thống xử lý khí thải của hai nhà máy sẽ đáp ứng được các yêu cầu về môi trường được nêu tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.