Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ: Góp phần cắt giảm lũ, cấp nước cho sản xuất

Năm 2017 được xem là năm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trong vòng 10 năm qua của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ.

Theo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, năm 2017, tình hình thủy văn thuận lợi; khu vực Tây Nguyên thường xuất hiện mưa lớn nên lưu lượng nước về hồ luôn ở mức cao. Mặt khác, tại thời điểm cuối năm 2016, mực nước hồ đã tích đến mực nước dâng bình thường, rất thuận lợi cho việc sản xuất điện. Đây là những điều kiện rất tốt cho hoạt động sản xuất của các nhà máy thủy điện.

Nhận thấy được những thuận lợi trên, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thiết bị để hạn chế sự cố nhằm nâng cao độ tin cậy, sự sẵn sàng của các tổ máy. Các tổ máy cũng được công ty thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, luôn sẵn sàng vận hành khi có nước về.

Do vậy, khi vào mùa lũ, đơn vị đã vận hành 2 tổ máy liên tục, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra thiết bị để ngăn ngừa các sự cố để các tổ máy phát sản lượng điện cao nhất. Đơn vị cũng phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả công tác cấp nước hạ du vào mùa khô cũng như điều tiết lũ nhằm giảm thiệt hại tối đa cho vùng hạ du vào mùa mưa.

Ông Đặng Văn Tuần, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết: Năm 2017, cả nước đều có mưa nhiều; nhiều hồ thủy điện nằm trong tình trạng phải xả tràn để điều tiết hồ chứa. Trong tình hình đó, để đảm bảo việc cấp nước cho hạ du, điều tiết hồ chứa đúng quy trình và hạn chế tối đa việc xả nước qua tràn khi có mưa lớn và lũ, công ty đã đưa ra các chiến lược chào giá khác nhau phù hợp với tình hình thời tiết, thủy văn thực tế và đạt doanh thu cao nhất.

Nhờ vậy, sản lượng điện công ty đã phát được 943,98 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm đạt 937,39 triệu kWh, doanh thu sản xuất điện đạt 1.150,3 tỉ đồng. Công ty đã nộp thuế 251,3 tỉ đồng; trong đó, riêng thuế tài nguyên nước và dịch vụ môi trường rừng trên 97 tỉ đồng, tăng 38 tỉ đồng so với kế hoạch.

Năm 2018, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đặt mục tiêu sản lượng điện phát đạt 603 triệu kWh; doanh thu 722,5 tỉ đồng, lợi nhuận trên 185 tỉ đồng. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đơn vị sẽ triển khai đồng loạt nhiều nhóm giải pháp về điều hành sản xuất kinh doanh điện, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện và nâng cao bộ máy quản lý, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề…

Theo đó, các bộ phận thường xuyên theo dõi, vận hành các tổ máy phát điện an toàn, hiệu quả; phấn đấu rút ngắn tiến độ sửa chữa lớn, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để sớm đưa vào vận hành phát điện 2 tổ máy; tăng cường quản lý kỹ thuật, an toàn lao động… Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương để khai thác hồ chứa hợp lý; thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa; phối hợp điều hành trong công tác phòng chống lụt bão; tận dụng tối đa lượng nước về để phát điện đạt sản lượng cao nhất; siết chặt kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan…

 Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên, cho biết: Năm 2017, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã tận dụng tối đa các điều kiện nước về để phát điện đạt sản lượng cao, vượt kế hoạch đề ra. Đơn vị này đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ của 1 nhà máy thủy điện là cắt giảm lũ, cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và phát điện phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội.

Trong năm 2018, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cần sớm duy tu, bảo dưỡng máy móc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; vận hành điều tiết hồ chứa hiệu quả, đảm bảo an toàn hồ đập; thực hiện công tác cảnh báo, di dời khi có lũ… Đồng thời, đơn vị này cần sớm hoàn thiện các thủ tục, quy trình để sớm triển khai dự án điện mặt trời nhằm tạo thêm nguồn năng lượng mới bổ sung vào lưới điện quốc gia.