Công ty Điện lực Bắc Ninh mở rộng đối tác thu hộ tiền điện không dùng tiền mặt

Ngày 28/9, Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức ký kết thỏa thuận mở rộng hợp tác thu hộ tiền điện không dùng tiền mặt với Bưu điện tỉnh Bắc Ninh và Chi nhánh Viettel Bắc Ninh.

Đại diện Công ty Điện lực Bắc Ninh và Chi nhánh Viettel Bắc Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác

Tại các điểm bưu điện văn hóa xã/phường trên địa bàn tỉnh sẽ niêm yết các banner tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho khách hàng về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Còn Viettel Bắc Ninh sẽ tăng cường quảng bá giải pháp thanh toán qua ViettelPay; đồng thời xem xét chấp thuận tài khoản điện thoại cũng là tài khoản thanh toán để tạo điều kiện cho khách hàng trong quá trình nạp tiền vào ví ViettelPay khi thanh toán tiền điện.

Để đẩy mạnh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đến nay, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã hợp tác với 9 ngân hàng và các tổ chức trung gian trên địa bàn tỉnh để thực hiện thu hộ tiền điện. Tính đến hết tháng 8/2021, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt chiếm 65,53% trong tổng số khách hàng sử dụng điện của công ty.

Với việc mở rộng hợp tác thu hộ tiền điện với các đối tác, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã và đang đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện. Qua đó, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn, việc thanh toán được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, bảo đảm an toàn, nhanh chóng và thuận lợi.


  • 30/09/2021 04:40
  • Thùy Lê
  • 9461