Công ty Điện lực Lạng Sơn đồng hành thực hiện tiêu chí điện

Thời gian qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn tích cực phối hợp với các huyện, thành phố triển khai nâng cấp, sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn nhằm hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2023, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng được lựa chọn để chỉ đạo đạt chuẩn xã NTM. Tuy vậy, qua rà soát, thời điểm đầu năm 2023, hệ thống điện của xã Nhân Lý vẫn chưa đạt chuẩn. Cụ thể, đường điện hạ thế 0,4kV trên địa bàn xã thời điểm đầu năm 2023 mới chỉ có trên 12km đạt chuẩn, tương đương khoảng 53%.

Ông Hoàng Mạnh Lâm - Giám đốc Điện lực Chi Lăng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công ty, từ đầu năm 2023, Điện lực Chi Lăng đã làm việc với UBND huyện Chi Lăng và các phòng chuyên môn, chính quyền cơ sở để rà soát các hạng mục về điện cần triển khai. Theo đó, đến nay, đơn vị đã  dựng 135 cột bê tông các loại; kéo mới gần 10km đường dây hạ áp 0,4kV. Dự kiến đến tháng 9/2023 sẽ hoàn thành các hạng mục về điện để xã Nhân Lý hoàn thành tiêu chí này.

Không chỉ thực hiện hỗ trợ các xã trên địa bàn huyện Chi Lăng, từ đầu năm 2023, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp với các cấp chính quyền triển khai xây lắp mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn nhằm đảm bảo các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM năm 2023 hoàn thành tiêu chí điện nông thôn.

Qua rà soát của ngành và đề xuất của các huyện, để đảm bảo hoàn thành tiêu chí điện nông thôn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM năm 2023 thì công ty phải thực hiện đầu tư cải tạo khoảng 200 km hệ thống điện hạ thế. Qua hơn 6 tháng đầu năm, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã triển khai kéo mới, cải tạo hơn 100 km lưới điện hạ áp nông thôn cho 10 xã được lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn NTM và cải tạo gần hơn 50km đường dây điện hạ thế tại 5 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2023.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Để đáp ứng tiêu chí số 4 về điện trong chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, công ty đã phối hợp cùng Sở Công Thương cũng như chủ động làm việc với UBND các huyện, thành phố để kịp thời nắm bắt kế hoạch mục tiêu xây dựng NTM hằng năm, từ đó chủ động lồng ghép vào kế hoạch đầu tư xây dựng của công ty hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí điện nông thôn.

  Tính đến cuối năm 2022, số lượng các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới là 140/181 xã và dự kiến đến cuối năm 2023, số lượng xã đạt tiêu chí số 4 sẽ nâng lên là 150/181 xã. Qua đó, tỷ lệ số hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh sẽ đạt khoảng 99,5%.

Bám sát kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của tỉnh trong năm 2023, Công ty Điện lực Lạng Sơn đưa nội dung tiêu chí số 4 về điện vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm. Qua đó, bên cạnh những dự án lớn của ngành, trong hơn 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã thực hiện 17 dự án, trong đó, tất cả 17 dự án đều là những hạng mục đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn cho 10 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM và 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, phấn đấu đến cuối tháng 9/2023, chậm nhất là đầu tháng 10/2023 sẽ hoàn thành các hạng mục đầu tư, nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn tại các xã này.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Lạng Sơn, hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn khoảng 400 – 500km đường điện hạ thế cần phải cải tạo, sửa chữa, đầu tư. Ngoài các hạng mục đã và đang đầu tư kéo mới trong năm 2023, công ty cũng đã báo cáo với đơn vị cấp trên để chủ động bố trí nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện nâng cấp, cải tạo toàn bộ đường điện hạ thế đã xuống cấp, để đảm bảo hoàn thành tiêu chí điện nông thôn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM những năm tiếp theo.

Link gốc


  • 24/07/2023 10:58
  • Theo Báo Lạng Sơn Điện tử
  • 3816