Công ty Điện lực Phú Thọ kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Thời gian qua, bên cạnh nỗ lực đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) luôn quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực hoạt động điện lực, đáp ứng yêu cầu của cử tri và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Công ty Điện lực Phú Thọ luôn cầu thị, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các cấp ở cơ sở. Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND các huyện, thành, thị cũng như chủ động làm việc với các khu dân cư ở các xã, phường để nắm bắt và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, PC Phú Thọ đã tiếp nhận 67 ý kiến, kiến nghị của cử tri về hoạt động điện lực, xoay quanh các vấn đề như: công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn; việc cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn; công tác đầu tư lưới điện phục vụ cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp; chất lượng điện áp ở một số khu vực chưa được đảm bảo ổn định,... Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được PC Phú Thọ giải quyết, trả lời một cách nghiêm túc, thấu đáo, đúng quy định. Chính vì vậy, công ty đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ, cũng như sự ủng hộ của đông đảo cử tri và củng cố thêm niềm tin của khách hàng với ngành Điện.

PC Phú Thọ ứng dụng công nghệ hotline trong sửa chữa điện, giảm tối đa thời gian mất điện của khách hàng (ảnh chụp trước 27/4/2021)

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 01 TBA 500kV (công suất 450MVA), 02 TBA 220kV (tổng công suất 1000MVA); 15 TBA 110kV (tổng công suất 1.090MVA), đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất công nghiệp dịch vụ và đời sống tiêu dùng của người dân với hệ số dự phòng cao. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh đã có điện lưới với 99,7% số hộ có điện lưới.

Bên cạnh việc đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện, Công ty Điện lực Phú Thọ còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo sự tiện lợi nhất cho khách hàng và cộng đồng xã hội như cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến; hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng nhằm tăng tính chính xác, minh bạch trong việc mua bán điện. Tính đến cuối tháng 6/2021 tỷ lệ công tơ điện tử đo xa trên lưới điện Phú Thọ đạt 51%. Công ty phấn đấu đến hết năm 2021, nâng tỷ lệ công tơ điện tử đo xa lên 80%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đã đạt 68%, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 86%.

Dự kiến năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của PC Phú Thọ tăng trưởng 12%, cả giai đoạn 2021-2025 là 13%, đặc biệt các phụ tải sẽ phát triển nóng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trung tâm các huyện, thị, thành.

Để đảm bảo cấp điện, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai công tác đầu tư xây dựng các dự án điện, từ đó đáp ứng nhu cầu, hoạt động sản xuất và phục vụ đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng còn gặp không ít khó khăn nhất là công tác giải phóng mặt bằng do thủ tục qua nhiều cấp, người dân chưa đồng thuận với giá trị bồi thường tài sản đất đai, hoa màu... dẫn đến nhiều dự án chống quá tải cấp bách cho lưới điện, phục vụ cho đời sống nhân dân còn bị chậm tiến độ.

Nhiệm vụ cung cấp điện trong thời gian tới của Công ty Điện lực Phú Thọ là rất nặng nề, PC Phú Thọ rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, các huyện thành thị và sự ủng hộ của cử tri, khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh để công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.


  • 02/08/2021 09:18
  • Nguyễn Quang Lâm
  • 4417


Các Tin khác