Công ty Điện lực Quảng Nam: Hành trình thắp sáng niềm tin

Quảng Nam - từ một tỉnh nghèo với sản lượng điện bình quân đầu người chưa đến 70 kWh - đến nay đã vươn lên thành một trong những tỉnh phát triển, với sản lượng điện bình quân đầu người vượt hơn 1.000 kWh. Đây cũng là một trong 15 tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương.

Không ngừng nỗ lực thực hiện vai trò “Điện đi trước một bước”, 20 năm qua, những người thợ điện Quảng Nam đã ngày đêm tận tụy, đưa điện băng rừng lên biên giới, vượt biển ra đảo xa… “thắp sáng niềm tin” trên mỗi chặng đường phát triển của người dân xứ Quảng…

Những ngày đầu gian nan

Cùng với sự ra đời của Công ty Điện lực miền Trung, năm 1975, tại Quảng Nam - Đà Nẵng, Sở Quản lý phân phối điện Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập. Và trên địa bàn Quảng Nam lúc bấy giờ chỉ mới hình thành một chi nhánh là Chi nhánh điện Tam Kỳ vào đầu năm 1977.

Sau giải phóng năm 1975, khu vực Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi chiến tranh khá nặng nề, lại là địa phương nghèo, thuần nông, các cơ sở công nghiệp rất hiếm hoi. Điện thiếu nghiêm trọng, nguồn điện chỉ có một cụm phát đi-ê-den nhỏ tại Tam Kỳ và vài chục km đường dây hạ áp phục vụ ánh sáng sinh hoạt. Lúc bấy giờ, điện không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), thường xuyên thực hiện lịch đóng cắt và phân phối theo thứ tự ưu tiên.

Trong gian khó, ngành Điện miền trung đã phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh tăng cường nguồn đi-ê-den, vận động nhân dân góp vốn xây dựng lưới điện nông thôn. Trên địa bàn Quảng Nam, cùng với công trình đại thủy nông Phú Ninh, Nhà máy Thủy điện Phú Ninh (1,6 MW) đã phát điện năm 1984; rồi năm 1991, Thủy điện An Điềm (5,4 MW) ra đời. Đặc biệt, vào tháng 9/1994, Quảng Nam đã tiếp nhận điện lưới quốc gia qua hệ thống lưới điện 500 kV của các trạm biến áp 110 kV Cầu Đỏ, Tam Kỳ... Từ đó, Quảng Nam cơ bản tạo được thế vững chắc về nguồn điện cho các giai đoạn phát triển sau này.

Tuy nhiên, là khu vực khó khăn và kém phát triển cho nên đến khi tái lập tỉnh năm 1997, Quảng Nam cũng chỉ có một trạm biến áp 110 kV; 8 trạm biến áp 35 kV; 600 trạm biến áp phụ tải (tổng công suất 90 MVA); với sản lượng điện thương phẩm 92 triệu kWh, trong đó, điện dùng cho sản xuất công nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 12%. Hồi đó, ở khu vực nông thôn có điện nhưng lưới điện chắp vá, xuống cấp, thiếu quy hoạch, chất lượng điện kém, tổn thất điện năng đến 35%. Tình trạng quản lý điện nông thôn tùy tiện, thiếu chuyên môn; giá điện nông thôn quá cao, có nơi gấp hàng chục lần giá bán của ngành Điện. Và toàn tỉnh còn đến 6 huyện, 101 xã với gần một nửa số dân “trắng điện”.

Công trình cấp điện quốc gia bằng cáp ngầm ra đảo Cù Lao Chàm có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên Đảo

Nỗ lực vượt khó

Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành hai đơn vị hành chính độc lập gồm: TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng cũng được tách thành hai đơn vị Điện lực Đà Nẵng và Điện lực Quảng Nam, theo Quyết định số 254/ĐVN/TCCB-LĐ ngày 14/3/1997 của Tổng công ty Điện lực. Ngày 1/4/1997, Điện lực Quảng Nam (nay là Công ty Điện lực Quảng Nam) chính thức đi vào hoạt động, thực hiện chức năng sản xuất, kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khi mới thành lập, Công ty Điện lực Quảng Nam đứng trước khó khăn thách thức rất lớn: Nguồn và lưới điện thiếu trầm trọng, cơ sở làm việc tạm thời chật chội và thiếu thốn. Tuy nhiên, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Nam đã xác định quyết tâm cao xây dựng quê hương Quảng Nam. Công ty đã nỗ lực triển khai các chủ trương giữa địa phương và ngành Điện về đầu tư; từng bước phát triển nguồn, lưới điện phục vụ đắc lực công cuộc phát triển KT - XH trên địa bàn một tỉnh mới.

Trong 20 năm qua, Công ty đã tập trung phục vụ phát triển sản xuất, du lịch, với cơ chế đặc biệt “đưa điện đến chân hàng rào” các doanh nghiệp. Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng phục vụ phát triển cho Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu và cụm công nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu điện dùng trong công nghiệp, dịch vụ đã chiếm gần một nửa, có hàng trăm doanh nghiệp sử dụng từ một đến hơn 20 triệu kWh/năm. Việc cung ứng điện kịp thời, chỉ số tiếp cận điện năng dưới bảy ngày, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, góp phần phát triển KT - XH của tỉnh.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Nam luôn kiên trì thực hiện có hiệu quả việc củng cố và mở rộng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh các dự án do ngân sách đầu tư như: OPEC1, OPEC2, RE2… ngành Điện cũng đầu tư hàng trăm tỷ đồng đưa điện vào vùng sâu, vùng xa, tới Cửa khẩu Đắc Ốc bán điện qua Lào, đưa điện vượt biển ra đảo Cù Lao Chàm.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, từ năm 2008, Công ty Điện lực Quảng Nam đã tiếp nhận lưới điện hạ áp từ 132 tổ chức kinh doanh điện nông thôn, với hơn 2.000 km đường dây hạ áp và 180 nghìn công-tơ. Sau khi tiếp nhận, Công ty đã tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện theo tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã có 185 trong số 204 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn; trong đó, có 62 xã được công nhận xã nông thôn mới.

Khách hàng đến giao dịch tại Công ty Điện lực Quảng Nam

Những thành tựu đạt được của Công ty Điện lực Quảng Nam trong 20 năm qua là công sức của cả tập thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; trong đó, trung tâm cho mọi hoạt động là xây dựng nền văn hóa công ty với đặc trưng đậm chất Quảng Nam, phóng khoáng và cầu tiến; là hướng đến một môi trường làm việc năng động, không ngừng cải tiến.

Trong cơ chế hoạt động nội bộ, Công ty Điện lực Quảng Nam luôn lấy hiệu quả công việc làm thước đo; sự nỗ lực và công sức đóng góp được trân trọng; tài năng và sự sáng tạo được đãi ngộ, thu hút, tạo điều kiện phát triển. Trong quan hệ với các đối tác trên tinh thần hợp tác cùng phát triển; tranh thủ sự hợp tác, đồng thuận của các ngành và các địa phương thông qua quy chế phối hợp. Trong quan hệ mua bán điện, Công ty luôn tập trung xây dựng một môi trường mua bán điện “minh bạch, trách nhiệm”, hài hòa lợi ích của người mua và người bán, làm cho sản phẩm điện phải phục vụ con người một cách hiệu quả nhất. Những giá trị văn hóa nêu trên đã định hướng, dẫn dắt các lớp cán bộ, công nhân viên Công ty rèn luyện, trưởng thành, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đơn vị.

Trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai

20 năm nỗ lực đưa “Điện đi trước một bước”, 10 tỷ kWh đã được cung cấp đáp ứng nhu cầu phụ tải, phục vụ kịp thời các chủ trương lớn của tỉnh về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giải quyết tốt hai bài toán “xóa đói, giảm nghèo” và “chuyển dịch cơ cấu kinh tế”. Đến nay, hệ thống lưới điện Quảng Nam đã nối liền 242 trong số 244 xã, phường, thị trấn; đưa điện đến 370 nghìn khách hàng và đưa tỷ lệ số hộ có điện lên 98,8%.

Có được thành quả đó, Công ty luôn biết ơn sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành, các cấp, các địa phương; sự chỉ đạo và đầu tư tích cực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung; nhất là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, công nhân viên các thế hệ vượt qua những chặng đường khó khăn gian khổ, vun đắp nên những thành quả lớn lao đáng trân trọng hôm nay.

Theo đà phát triển của tỉnh, nhu cầu điện cho KT-XH ngày càng cao, Công ty Điện lực Quảng Nam xác định nội dung phát triển sắp tới là không chỉ bảo đảm đủ điện, mà sản phẩm điện cung cấp phải có chất lượng với dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Với truyền thống vượt gian khó đi lên của Ngành, Công ty Điện lực Quảng Nam tin tưởng rằng những người thợ điện Quảng Nam hôm nay sẽ tiếp tục xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh; đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam; nối tiếp cuộc hành trình “Thắp sáng niềm tin” đến các nhà đầu tư, đến mọi người dân xứ Quảng…

Trong 20 năm qua, Công ty Điện lực Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiến thiết hệ thống điện tỉnh Quảng Nam; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần thúc đẩy KT - XH và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, hệ thống lưới điện Quảng Nam đã phủ khắp địa bàn tỉnh, với hơn 98,8% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ điện thương phẩm cung cấp trên địa bàn tỉnh năm 2016 đạt gần 1,5 tỷ kWh, trong đó điện phục vụ công nghiệp chiếm gần 50%; chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Nam cần phấn đấu làm tốt hơn nữa vai trò cung ứng điện, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh; tiếp tục đầu tư hoàn thiện mạng lưới điện; phối hợp cùng địa phương cải thiện môi trường, thu hút nhiều dự án đầu tư; thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đến năm 2020 đạt được mục tiêu cơ bản xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại…

ĐINH VĂN THU

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam


  • 17/03/2017 09:31
  • Theo Báo Nhân Dân
  • 10727