Công ty Điện lực Quảng Nam nhận khen thưởng thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế

Ngày 28/11, Công ty Điện lực (PC) Quảng Nam đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022, do lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thừa ủy quyền trao tặng.

Tại Quyết định 2320/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27/10/2023, PC Quảng Nam là 1 trong 2 tập thể của tỉnh Quảng Nam; 26 tập thể trên cả nước được Bộ trưởng Bộ Tài chính tuyên dương về thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước năm 2022.

PC Quảng Nam đã tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách Nhà nước với tổng doanh số nộp thuế năm 2022 hơn 30,48 tỉ đồng.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho PC Quảng Nam

Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo cung ứng điện và ứng phó thiên tai, bão lũ, nhưng PC Quảng Nam đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, điện thương phẩm thực hiện 2.411 triệu kWh, tăng 8,17% so với năm trước đó.

Năm 2023, thực hiện chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, nâng cao năng lực tài chính. Công ty cũng tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng.

Năm 2023, PC Quảng Nam ước thực hiện nộp ngân sách nhà nước là 49,5 tỉ đồng, tăng 62% so với năm 2022.


  • 01/12/2023 09:30
  • Phạm Ngọc
  • 2485