Công ty Thủy điện Trị An hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2020

Theo ông Võ Tấn Nhẫn – Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An, năm 2020, công ty đã vận hành bảo đảm đúng phương thức huy động của các cấp điều độ, đảm bảo hệ số sẵn sàng cao để tận dụng tốt nhất lưu lượng nước về hồ. Kết quả, sản lượng điện sản xuất năm qua đạt 1.349,5 triệu kWh (kế hoạch giao 1.349 triệu kWh).

Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Thủy điện Trị An diễn ra chiều 20/1/2021, tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Trong cả giai đoạn 2016 - 2020, sản lượng điện sản xuất của công ty đạt 8,675 tỷ kWh, bằng 104,85% kế hoạch giao. Các chỉ tiêu về điện dùng để sản xuất điện, hệ số khả dụng của nhà máy, tỉ lệ dừng máy do sự cố, tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng đều đạt và tốt hơn chỉ tiêu hiệu quả được giao. Cũng theo ông Võ Tấn Nhẫn, năm 2021, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các địa phương để điều tiết sử dụng nguồn nước hiệu quả cao nhất trong sản xuất điện và cấp nước cho hạ du. 

Chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của công ty diễn ra ngày 20/1/2021, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải ghi nhận Công ty Thủy điện Trị An đã vận hành bảo đảm đúng phương thức huy động của các cấp điều độ. Trong mùa khô, công ty rất nỗ lực đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn ở vùng hạ du. Dù gặp nhiều yếu tố khách quan bất lợi, công ty vẫn đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Trọng tâm nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021, ông Ngô Sơn Hải yêu cầu Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân khu vực TP HCM trong mùa khô. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Dịch vụ sửa chữa EVN để thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, sửa chữa các tổ máy. Phối hợp tốt chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ, vùng hạ du công trình Thuỷ điện Trị An. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện 3 và các đơn vị tư vấn có liên quan trong công tác triển khai và thực hiện các dự án đầu tư do Công ty Thủy điện Trị An quản lý, đặc biệt là Dự án NMTĐ Trị An mở rộng. Lập và triển khai đề án Chuyển đổi số của công ty trên cơ sở kế hoạch Tập đoàn được phê duyệt, tập trung vào công tác quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng theo RCM.