Đảng bộ EVN có nhiều đóng góp vào thành công của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức tọa đàm “15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007-11/4/2022). Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam có bài phát biểu tại tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, nguyên Thường trực Đảng ủy Khối qua các thời kỳ, lãnh đạo Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN.

Đảng bộ EVN đóng góp không nhỏ trong kết quả chung

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối DNTW cũng là 15 năm thành lập Đảng bộ EVN. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng bộ EVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả khá toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên.

Đảng ủy EVN luôn quan tâm lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng. Công tác kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt việc rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại tọa đàm

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo chuyên môn và các cấp ủy trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, khẳng định được vai trò nòng cốt và là lực lượng vật chất quan trọng giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị có những yêu cầu và đòi hỏi khác nhau, song với vai trò là hạt nhân lãnh đạo, cấp ủy các tổ chức đảng trong Đảng bộ EVN luôn hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng giao phó. Tập đoàn cùng các doanh nghiệp trong Khối DNTW đã hoàn thành đạt và vượt tiến độ nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong số đó, có những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dịch, thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế vùng miền, hoặc những dự án có ý nghĩa về chính trị và hiệu quả xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đủ khả năng làm, tiêu biểu như: Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu,…

EVN cùng các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trong Khối DNTW cũng đã tích cực góp phần trong xây dựng hạ tầng giao thông, thông tin, điện, hạ tầng đô thị, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn đã đưa điện về nông thôn, biên giới hải đảo và các địa bàn trọng yếu với kết quả 100% số xã và 99,65% số hộ dân có điện, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,45%, đạt mục tiêu hầu hết số hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của Đảng đặt ra đến năm 2020. Kết quả này góp phần quan trọng đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Đó là một thành tựu mà không phải quốc gia nào cũng thực hiện được.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định: “Những kết quả đó đã tạo nên sự đồng thuận của xã hội đối với ngành Điện, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và đất nước, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương suốt 15 năm qua”.

Sẵn sàng trước những thách thức mới

Trong thời gian tới, việc đảm bảo an ninh năng lượng sẽ có nhiều thách thức. Đảng ủy EVN sẽ nghiêm túc, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Khối; tổ chức triển khai đầy đủ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng ủy Khối đề ra; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của tập đoàn kinh tế nhà nước.

Trong đó, EVN tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy của doanh nghiệp; đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp uỷ đối với mọi hoạt động của tập đoàn.

Đảng ủy EVN tiếp tục lãnh đạo EVN điều hành tối ưu, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đóng góp tích cực hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Tọa đàm “15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” diễn ra sáng 7/4, tại Hà Nội

Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực khoa học công nghệ của EVN, hoàn thành sớm kế hoạch chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong Khối DNTW đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện, đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu EVN, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với ngành Điện. Tích cực, đi đầu trong việc tham gia, đóng góp ý kiến đối với xây dựng Nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng uỷ Khối; nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo nâng cao vai trò, vị thế của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cũng khẳng định, những Đảng bộ trực thuộc tự hào được đóng góp công sức vào những thành tựu, những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong 15 năm qua; đồng thời mong muốn thời gian tới Đảng ủy Khối tiếp tục tích cực, đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.


  • 07/04/2022 05:00
  • Huyền Thương
  • 7081