Đảng bộ EVN tham dự Hội nghị Giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị

Chiều 19/5, qua hình thức trực tuyến, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tham dự Hội nghị Giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu trụ sở EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Điểm cầu EVN được kết nối trực tuyến với Hội nghị Trung ương từ điểm cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ EVN kết nối trực tuyến qua nền tảng Zoom. 

Các đại biểu đã lắng nghe hội nghị tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tập trung làm rõ kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01- KL/TW trong những năm tiếp theo…


  • 19/05/2022 05:12
  • PV
  • 3684