Đảng bộ EVNGENCO2 trao huy hiệu 30 và 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Tám - Điều hành viên Phân xưởng Vận hành (Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Cần Thơ) và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Minh Văn – Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành Sông Bung 2 (Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Sông Bung).

Đồng chí Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Tám, tại TP. Cần Thơ. Ảnh: Minh Lương

Đồng chí Lê Văn Tám vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng từ năm 1983, khi đang phục vụ trong quân ngũ tại Quân Khu 2. Đến năm 1990, đồng chí vào làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ với vai trò nhân viên vận hành. Trải qua 33 năm gắn bó, đồng chí luôn thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt cùng đồng nghiệp đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục và tin cậy.

Còn đồng chí Nguyễn Minh Văn trở thành Đảng viên chính thức vào năm 1994. Trải qua 34 năm gắn bó với công tác xây dựng và quản lý các nhà máy thủy điện, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí như cán bộ kỹ thuật; đội trưởng thi công; cán bộ quản lý, giám sát thi công; phó phòng, trưởng phòng Kỹ thuật… và hiện là Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành của Công ty Thủy điện Sông Bung. Đồng thời, với vai trò là cấp ủy, đồng chí luôn gương mẫu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp ý kiến, tham mưu đề xuất phương hướng để thực hiện thành công Nghị quyết công tác năm cũng như cả nhiệm kỳ của đảng bộ công ty và đảng ủy cấp trên. 

Đồng chí Nguyễn Minh Văn đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Trần Ngọc

Đồng chí Trần Phú Thái – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các đồng chí đối với Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Công ty Thủy điện Sông Bung và Tổng công ty Phát điện 2. Với Huy hiệu 30 và 40 năm tuổi Đảng, hy vọng các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, dù ở cương vị nào cũng sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đóng góp trí lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và là tấm gương sáng cho đảng viên, đồng nghiệp noi theo.


  • 20/10/2023 09:04
  • Ngọc Mai
  • 3809