Đảng bộ EVNICT tổ chức thành công Đại hội lần thứ II

Đại hội Đảng bộ Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 1/6, tại Hà Nội. Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - đổi mới - phát triển”.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN, đồng chí Đặng Huy Cường – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN, Thành viên Hội đồng thành viên EVN.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

* Đại hội Đảng bộ EVNICT nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu:

- Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí.

- Đại hội bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tại Phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ EVNICT, đồng chí Nguyễn Minh Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty;

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty cho biết, Đảng bộ EVNICT đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNICT lần thứ I và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phương thức lãnh đạo của Đảng trong EVNICT từng bước được đổi mới; tập trung nghiên cứu xây dựng và ban hành nhiều quy định để thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong Công ty; xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy EVNICT để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sát sao và toàn diện các lĩnh vực SXKD của Công ty, đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ EVN giao.

Với các nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ EVNICT đã lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ, đúng lộ trình các hệ thống phần mềm dùng chung theo Chiến lược phát triển CNTT của EVN. Nhiều hệ thống phần mềm do EVNICT xây dựng đã vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê.

Các đảng viên thuộc 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ EVNICT đã được triệu tập tham dự Đại hội. Ảnh: M.Hạnh

EVNICT đã vận hành ổn định hệ thống hạ tầng CNTT đảm bảo công tác SXKD điện của Tập đoàn; công tác an ninh bảo mật cũng đã được quan tâm phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty, EVNICT tiếp tục khẳng định là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo điều hành toàn quốc, vận hành ổn định hệ thống viễn thông dùng riêng (VTDR) phục vụ cho hoạt động sản xuất, điều hành hệ thống điện và các hệ thống quản trị của EVN.

Đổi mới, nắm bắt thời cơ từ cuộc CMCN 4.0

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Huy Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thành viên HĐTV EVN ghi nhận những thành tích mà EVNICT đã đạt được. 

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: M.Hạnh

Đồng chí Đặng Huy Cường nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ EVNICT cần tiếp tục xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; đẩy mạnh chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Công ty cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức của cuộc CMCN 4.0; phấn đấu hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao theo kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 của EVN.

Đồng chí Đặng Huy Cường (thứ 5 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ EVNICT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: M.Hạnh

Đảng uỷ EVNICT lãnh đạo đơn vị tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung triển khai đúng tiến độ 100% các đề án CMCN 4.0 EVN giao; tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm điều hành toàn quốc hoạt động VTDR trong toàn EVN; đảm bảo vận hành tốt nhất, an toàn trong việc khai thác hệ thống VTDR theo khối lượng và phạm vi EVN giao.

EVNICT cũng cần giữ vai trò trung tâm phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn, tận dụng nguồn nhân lực CNTT, viễn thông, tự động hoá trong toàn ngành. Chú trọng đảm bảo an toàn thông tin; nghiên cứu, triển khai các hệ thống phần mềm bao phủ hầu hết các hoạt động SXKD chính của EVN và bổ sung kịp thời các tính năng tiện ích, đặc biệt trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn.

Một số mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng bộ EVNICT trong nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Về công tác xây dựng Đảng:

- Số tổ chức đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên, không có tổ chức đảng yếu kém.

- Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15% trở lên.

- Trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng và kết nạp từ 3 – 5 đảng viên mới/năm, tập trung nâng cao chất lượng đảng viên mới.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ EVN giao theo kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 của EVN.

- Hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục công việc đã đề ra trong Chiến lược phát triển và Định hướng kế hoạch phát triển CNTT, VTDR và TĐH của EVN giai đoạn 2020 – 2025.

- Hoàn thành trên 98% chỉ tiêu, nhiệm vụ hiệu quả hàng năm EVN giao.


  • 01/06/2020 04:22
  • N.H
  • 12909