Đảng bộ EVNNPT triển khai 4 đợt tuyên truyền cao điểm tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là Đảng bộ lớn, chiếm hơn 50% số đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và là Đảng bộ cấp trên cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn bị Đại hội được Đảng ủy EVNNPT thực hiện hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, trong đó có tổ chức triển khai 4 đợt tuyên truyền cao điểm.

Đảng ủy EVN kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại Đảng bộ EVNNPT

Hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và rà soát nhân sự

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường cho biết, để chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy Tổng công ty đã kịp thời phổ biến, triển khai đầy đủ các văn bản về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy đã phân công các ủy viên BTV, ủy viên BCH phụ trách, chỉ đạo công tác chuẩn bị và thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III. 

Đảng ủy EVNNPT xác định, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III phải được xây dựng trên cơ sở thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ EVNNPT. Dự thảo Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; xác định rõ phương hướng, mục tiêu và các giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đến đầu tháng 3, Đảng ủy EVNNPT đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đảng, đoàn thể, các cá nhân theo đúng quy định. Trước ngày 15/4/2020, sẽ bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo theo ý kiến đóng góp, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phê duyệt. Đến trước ngày 01/5/2020, sẽ hoàn thiện văn kiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và trình Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III.

Về công tác nhân sự cấp ủy, số lượng cán bộ trong quy hoạch BCH Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được phê duyệt. Trong đó, quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ có 42 đồng chí; ủy viên BTV Đảng ủy có 14 đồng chí; chức danh Bí thư Đảng ủy có 4 đồng chí và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy có 7 đồng chí. Ngoài ra, Đảng ủy EVNNPT đã trình EVN phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ diện Tập đoàn quản lý giai đoạn 2020 - 2021 và 2021 - 2026. Việc rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ phục vụ đại hội đảng các cấp và tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT được Đảng ủy EVNNPT thực hiện theo đúng yêu cầu của Đảng ủy EVN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Ông Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT cho biết, việc tuyên truyền có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của Đại hội. Đảng uỷ EVNNPT đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 12/02/2020, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ EVNNPT, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hoạt động tuyên truyền được chia thành bốn đợt gồm: Từ khi ban hành Kế hoạch đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc (30/4/2020); Từ đầu tháng 5/2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ EVNNPT; Từ tháng 7/2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Khối DNTW; Sau Đại hội Đảng bộ Khối đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh các nội dung theo 4 đợt cao điểm, Đảng bộ EVNNPT còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng. 

Đến nay, Đảng ủy EVNPPT đã ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn thông qua website của Tổng công ty, đơn vị; trên internet, mạng xã hội, báo chí; tuyên truyền miệng, cổ động trực quan; thông qua các pano, banner, khẩu hiệu, video về Đại hội của Đảng ủy Tập đoàn được đăng tải trên website, màn hình led tại cơ quan EVNNPT và các tổ chức đảng trực thuộc. Đặc biệt, Đảng ủy EVNNPT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp. Trong đó, lựa chọn đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III. 


  • 26/04/2020 09:30
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 4795