Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong 6 tháng năm 2021

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 5 với hình thức trực tuyến. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 5 tại điểm cầu truyền hình trụ sở Tập đoàn (Hà Nội).

Cung ứng đủ điện cho đất nước

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tích cực các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành 29/29 nhiệm vụ của 6 tháng theo chương trình công tác năm 2021, triển khai nhiều hoạt động ngoài kế hoạch theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm ước đạt 128,6 tỷ kWh, bằng 101,33% so kế hoạch 6 tháng và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, trong đó thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) của toàn Tập đoàn ước thực hiện 121,3 phút, giảm 21,63% so với cùng kỳ năm 2020.

Ước thời gian thực hiện cấp điện qua lưới điện trung áp (cho 4.255 khách hàng) với thời gian bình quân là 3,08 ngày; qua lưới điện hạ áp bình quân cho khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố/thị xã/thị trấn ước là 2,25 ngày, khu vực nông thôn là 2,63 ngày và khách hàng ngoài sinh hoạt là 2,59 ngày. Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 90,95%.

Về giải quyết yêu cầu khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, các tổng công ty điện lực đã tiếp nhận trên 3,92 triệu yêu cầu dịch vụ điện, trong đó chủ yếu được tiếp nhận qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Trung tâm Hành chính công, Dịch vụ công (tổng số chiếm khoảng 99,35% yêu cầu); số yêu cầu tiếp nhận trực tiếp tại các phòng giao dịch khách hàng chỉ chiếm tỷ lệ 0,65%.

Trong 6 tháng năm 2021, Tập đoàn và các đơn vị đã ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền khoảng 412,5 tỷ đồng. Về hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, EVN đã hoàn thành xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 6 nhà trẻ, nhà mẫu giáo; 3 nhà bán trú dân nuôi; cấp gần 4.150 tấn xi măng hoàn thành 41,4 km đường giao thông thôn bản, với chi phí đã thực hiện 19,75 tỷ đồng. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm,Tập đoàn hoàn thành toàn bộ chương trình hỗ trợ các huyện nghèo do EVN thực hiện.

Tập trung đảm bảo điện 6 tháng cuối năm

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, 6 tháng cuối năm 2021 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn như: nhu cầu điện dự kiến tăng trưởng cao hơn so kế hoạch đầu năm; yếu tố thời tiết thủy văn diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp,...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị Tập đoàn và các đơn vị cần quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước.

Một số nhiệm vụ cụ thể như: đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống; các nhà máy thủy điện khai thác theo biểu đồ, vừa đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du, vừa đảm bảo mức nước và dung tích phòng lũ theo quy định. 

Các tổng công ty/công ty điện lực xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng và thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp để điều hòa phụ tải hợp lý, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp bất lợi. Tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải và vận hành an toàn lưới điện. Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền và thực hiện các chương trình sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Về công tác dịch vụ khách hàng, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt trên 95% và tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt trên 80%; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để dịch vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.


  • 01/07/2021 06:29
  • Xuân Tiến
  • 4509