Đảng ủy EVN triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị trực tuyến tới 95 điểm cầu tại các đảng bộ thuộc Đảng bộ EVN trên toàn quốc, với gần 4.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

 

Hội nghị nghe TS. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và chương trình hành động của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và Triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng uỷ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông Tập đoàn đã hướng dẫn học tập, triển khai tại các tổ chức đảng trực thuộc, hướng dẫn viết và nộp Thu hoạch cá nhân sau khi học tập Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết được Đảng ủy Tập đoàn thực hiện theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của Tập đoàn. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Tập đoàn chủ động tổ chức thảo luận Chương trình hành động phù hợp thực tiễn của đơn vị.


  • 11/01/2021 03:53
  • Xuân Tiến
  • 2655