Đảng ủy EVNNPT ban hành chương trình hành động về thực hiện chuyển đổi số

Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Chương trình hành động Nghị quyết số 03/NQ-ĐU (ngày 11/1/2021) của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn.

Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 soi phát nhiệt tại TBA 500kV Pleiku

Mục tiêu Chương trình hành động xây dựng EVNNPT trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành năm 2022. Chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa trở thành được số hóa; các hoạt động còn thủ công, chưa tự động chuyển thành tự động, áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn EVNNPT.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu toàn diện trong EVNNPT với mục tiêu: Năm 2021, hoàn thành cơ bản công tác số hóa hồ sơ quản trị, hồ sơ và dữ liệu các phần tử chính trên lưới điện truyền tải; Năm 2022, hoàn thành số hóa hồ sơ dữ liệu toàn EVNNPT; Đến năm 2025 dữ liệu có khả năng chia sẻ, liên kết và phân tích được (đáp ứng tính: đúng, đủ và được chuẩn hóa).

Đối với lĩnh vực quản lý vận hành, EVNNPT đặt mục tiêu tăng cường số hóa quy trình nghiệp vụ, kết hợp giữa chuyển đổi quy trình nghiệp vụ (quy trình, chính sách nhằm hỗ trợ chuyển đổi số) và ứng dụng công nghệ số vào quy trình nghiệp vụ;  Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến để thông minh hóa quy trình nghiệp vụ, trong tâm là ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong công tác phân tích, dự báo, chuẩn đoán, trợ giúp quyết định trong kiểm tra phát hiện khiếm khuyết và sửa chữa bảo dưỡng tải sản. Triển khai các công cụ, ứng dụng để nâng cao hiệu quả của cán bộ hiện trường.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPT đẩy mạnh công tác cập nhật, hoàn thiện hồ sơ điện tử trên các phần mềm quản lý, hướng đến cập nhật dữ liệu ĐTXD theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu quản lý, báo cáo. Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng; ứng dụng chữ ký số trong công tác thẩm tra, thẩm định, trình, duyệt.

Thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý tiến độ và chất lượng dự án. Từng bước áp dụng các phần mềm quản lý tiến độ tiên tiến. Thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý vật tư, thiết bị dự án: Số hóa, quản lý theo dõi vật tư các dự án ĐTXD bằng phần mềm; số hóa công tác quản lý mua sắm thiết bị; ứng dụng công nghệ mã QR trong quản lý vật tư, thiết bị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong ĐTXD như ứng dụng AI trong giám sát thi công; ứng dụng BIM, GIS trong thiết kế, quản lý tiến độ, vận hành công trình.

Lĩnh vực quản trị nội bộ, triển khai văn phòng số thống nhất trong toàn EVNNPT, đẩy mạnh số hóa hồ sơ. Ứng dụng công nghệ phân tích, tổng hợp tiến tiến và kết nối tích hợp dữ liệu số trong tổng hợp báo cáo điều hành. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ, quản lý thông tin, dữ liệu và quản lý nghiệp vụ trong mọi mặt hoạt động quản trị nội bộ.

Lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa, EVNNPT hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT song song với đảm bảo an toàn thông tin, đặc biệt là đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ. Hoàn thiện nền tảng số bao gồm kiến trúc doanh nghiệp, lộ trình công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, các chuẩn dữ liệu, các mô hình tham chiếu về tích hợp và dữ liệu. Nghiên cứu các công nghệ số, công nghệ mới nhằm áp dụng trong thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công việc.


  • 21/04/2021 05:00
  • Lê Việt
  • 3946