Đảng ủy EVNNPT chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về giám sát công tác dân vận năm 2019, ngày 18/9, tại Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông EVN.

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát về phía Đảng ủy EVNNPT có ông Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy EVNNPT.

Bà Nguyễn Thị Tiếp - Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao Đảng ủy EVNNPT đã bám sát và thực hiện tốt cả 3 nội dung gồm: Xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận ban hành kèm theo Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK; Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; Triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐi/ĐUK về “Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của CNVC, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy EVNNPT cần tập trung nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng về công tác dân vận. Các cấp ủy, lãnh đạo quản lý và tổ chức đoàn thể cần lắng nghe các ý kiến xây dựng, góp ý trên tinh thần dân chủ, cởi mở; đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc và công nhân PTC 1 tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) 

Trong thời gian qua, Đảng ủy EVNNPT đã quy định chức năng, nhiệm vụ cũng như chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các ban xây dựng Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của EVNNPT. Tại các đơn vị của EVNNPT đã thực hiện tốt: Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; những chế độ, chính sách chủ yếu của Nhà nước; những quy chế, quy định của EVNNPT;...

Các cấp công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động CBCNV nâng cao nhận thức chính trị, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua mũi nhọn, thi đua nước rút, thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm.

Cùng với đó, EVNNPT luôn quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân của đơn vị mình; đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp công dân tại trụ sở Tổng công ty và các đơn vị.

Chính việc thực hiện tốt nhiệm vụ trên giúp tập thể EVNNPT đoàn kết, thống nhất; tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động trong toàn Tổng công ty ổn định.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cũng đánh giá EVNNPT đã làm rất tốt công tác dân vận, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng cho các dự án truyền tải điện, cũng như xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. “Đảng ủy EVNNPT luôn nêu cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng của EVNNPT chính là niềm tự hào của Đảng ủy EVN”, ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết.


  • 20/09/2019 05:16
  • Đinh Liên