Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị kỹ công tác Đại hội

Đó là khẳng định của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi trao đổi với evn.com.vn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 20205.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành

PV: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Xin đồng chí cho biết khái quát những kết quả Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Dương Quang Thành: Trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, Đảng ủy EVN luôn xác định, phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện song song 2 nhiệm vụ, trong đó sản xuất kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy EVN đã triển khai Nghị quyết Đại hội đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc và tới từng đảng viên để thực hiện nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao là đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy EVN đã ra nhiều Nghị quyết, trong đó có nghị quyết năm về việc triển khai nhiệm vụ, nghị quyết từng chuyên đề đáp ứng yêu cầu cấp thiết của từng năm. 

Với sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy EVN, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao, trong đó đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công suất nguồn điện đã tăng lên 1,6 lần, đứng thứ 2 Đông Nam Á (hiện nay khoảng 55.000MW), đáp ứng với sản lượng điện tăng 10-11%/năm.

Song song với việc đảm bảo cung ứng điện, Tập đoàn cũng đã triển khai công tác dịch vụ khách hàng với phương châm “khách hàng là sự tồn tại của Tập đoàn”. Các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn luôn đưa ra mục tiêu xây dựng chăm sóc khách hàng đạt chất lượng và tiến kịp các nước tiên tiến trong khu vực. Từ chỗ chỉ số tiếp cận điện năng năm 2013 của Việt Nam đứng thứ 156 quốc gia và nền kinh tế thì đến năm 2019, Việt Nam đứng 27.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Tập đoàn luôn bảo toàn phát triển nguồn vốn nhà nước, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách nhà nước đúng quy định. Có được kết quả đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Tập đoàn và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV toàn Tập đoàn.

PV: Với cương vị là người đứng đầu cấp uỷ, đồng chí cùng Ban Chấp hành Đảng bộ EVN đã có những giải pháp gì để lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng?

Đồng chí Dương Quang Thành: Trong những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn luôn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đánh giá cao và xếp loại trong sạch, vững mạnh. Riêng trong năm 2019, Đảng bộ EVN là một trong 6 đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW.

Để đạt được thành tích đó, trong thời gian qua, Đảng ủy EVN đã ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh từ chi bộ đến các đảng bộ cơ sở. Nhiều năm liền, trên 90% chi bộ trong Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng bộ, chi bộ yếu kém. Đồng thời việc phát triển đảng viên mới được Tập đoàn luôn luôn quan tâm, tính đến cuối năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp hơn 762 đảng viên, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II (chỉ tiêu là 600 đảng viên).

Đảng bộ EVN là một trong 6 đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW năm 2019. Ảnh: Huyền Thương

PV: Đảng uỷ EVN đã có những chỉ đạo như thế nào để chuẩn bị chu đáo nhất cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Quang Thành: Để Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ EVN được tổ chức thành công, Đảng ủy Tập đoàn đã có chỉ đạo từ cấp cơ sở đến cấp Đảng bộ Tập đoàn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo đúng quy định của Trung ương. Trong đó Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn khung về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay Đảng uỷ EVN đã ban hành 25 văn bản (6 quyết định, 2 hướng dẫn, 4 kế hoạch, 01 báo cáo, 12 thông báo, công  văn) để lãnh đạo và hướng dẫn về các nội dung cụ thể trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Tập đoàn đã thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đã cơ bản hoàn thành dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc chú trọng công tác nhân sự, cấp ủy các cấp phải thực hiện khoa học, chặt chẽ, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Đồng thời, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng; tạo sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ trong doanh nghiệp/đơn vị.

Cùng với đó, các tổ chức Đảng trực thuộc cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong cấp ủy, tổ chức đảng và sự đồng thuận của người lao động trong doanh nghiệp.

Báo cáo chính trị của cấp ủy trình đại hội cần bảo đảm đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. quả; bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với doanh nghiệp/đơn vị.

Đặc biệt, báo cáo chính trị phải phù hợp với Nghị quyết 55 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Bộ Chính trị ban hành. Ngoài ra, báo cáo cũng phải phù hợp với chiến lược của Tập đoàn trong thời gian tới, gắn với mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Trong đó, cần sắp xếp, đổi mới Tập đoàn để tiếp cận được trình độ quản lý tiên tiến thế giới, nâng cao năng lực lãnh đạo các cấp để Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, đến năm 2025 đạt trình độ quản trị đứng thứ 3 Đông Nam Á.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, các đảng bộ, chi bộ kịp thời ban hành chương trình công tác và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!


  • 15/03/2020 05:52
  • Xuân Tiến
  • 5581