Đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống và giám sát rủi ro theo tiêu chuẩn ISO

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá hệ thống và giám sát rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) phối hợp với Công ty TNHH DNV Business Assurance Việt Nam tổ chức, từ ngày 22-25/5/2023. Lớp có gần 40 học viên là cán bộ phụ trách ISO của Công ty ĐHĐ và các đơn vị trực thuộc. 

Trực tiếp đào tạo là giảng viên Lê Thanh Bình - Chuyên gia đánh giá trưởng về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS - Quality Management System), Hệ thống quản lý môi trường (EMS - Environment Management System), Hệ thống an toàn sức khỏe môi trường (HSE - Health and Safety Environment) thuộc Công ty TNHH DNV Business Assurance Việt Nam.

Qua lớp học này, nhiều Chuyên gia ISO sẽ được công nhận góp phần nâng cao hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty ĐHĐ - Ảnh: Ng.Tuấn.

Khóa đào tạo tập trung vào 3 nội dung chính gồm: Các yêu cầu Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn 9001:2015 và Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên Lê Thanh Bình thường xuyên đưa ra các bài tập gần gũi với công tác đánh giá ISO của Công ty ĐHĐ. Thông qua các buổi học, các học viên nắm vững các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để hoàn thiện công tác đánh giá nội bộ hiện tại; nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 qua đó đánh giá được rủi ro, cơ hội trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty; thực hiện quá trình đánh giá đánh giá Hệ thống quản lý một cách khoa học, đúng trình tự theo ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 được Công ty ĐHĐ triển khai, áp dụng từ năm 2007 đến nay. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đã giúp công ty quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty ĐHĐ.


  • 30/05/2023 09:31
  • Nguyễn Ngọc Tuấn (ĐHĐ)
  • 3889