Đào tạo phát triển nguồn nhân lực EVN chuẩn hóa - số hóa - hiện thực hóa

Chiều 11/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp về rà soát công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì cuộc họp.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới hơn 20 điểm cầu tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Bà Phạm Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự EVN cho biết: Giai đoạn 2016 - 2020, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) đã được xây dựng thành nề nếp, đem lại cơ hội học tập và phát triển cho CBCNV, tập trung nhiều hơn vào các chương trình đào tạo trọng điểm, đáp ứng kịp thời việc trang bị kiến thức phục vụ các mục tiêu sản xuất kinh doanh từng năm.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Chương trình đào tạo cán bộ quản lý dần được hoàn thiện, trang bị kiến thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến cho đội ngũ quản lý các cấp, xây dựng lực lượng kế cận đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. Chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng của EVN cũng đã thể hiện sự thành công trong việc thu hút và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong giai đoạn này, Đề án Đào tạo chuyên gia lần đầu tiên được phê duyệt và triển khai thực hiện, trong đó đã xác định khung năng lực cần có cho các vị trí chuyên gia hướng đến các chuẩn mực ngang tầm khu vực và quốc tế, triển khai nhiều chương trình đào tạo và đặc biệt là kết nối mạng lưới các ứng viên chuyên gia để cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Đặc biệt, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong việc đào tạo và tổ chức thi tại các đơn vị thành viên trên toàn Tập đoàn, góp phần tiết giảm chi phí và bước đầu thay đổi văn hóa học tập của người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đặc biệt khi sự "tranh giành" trên thị trường lao động chất lượng cao diễn ra ngày càng khốc liệt.

"Tập đoàn cần tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ công tác đào tạo với mục tiêu toàn thể CBCNV có kỹ năng, năng lực tốt hơn, sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi. Tập đoàn và các đơn vị cần chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý kỹ thuật - vận hành, công nhân lành nghề. Thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch. Tăng cường số lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại, đào tạo kỹ sư tài năng, chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực mũi nhọn" - Phó Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị thuộc EVN cũng đã góp ý vào Báo cáo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến sau khi thống nhất các ý kiến đóng góp, báo cáo sẽ được hoàn thiện và trình Hội đồng thành viên EVN xem xét, phê duyệt.

Box: Mục tiêu tổng quát dự kiến trong công tác đào tạo PTNNL của EVN giai đoạn 2021 - 2025:

- CHUẨN HOÁ: Chuẩn hoá năng lực để xây dựng nền tảng nâng cao trình độ nguồn nhân lực của Tập đoàn, tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD của EVN giai đoạn 2021 – 2025;

- SỐ HOÁ: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong đào tạo, xây dựng môi trường học tập hiện đại để hỗ trợ thúc đẩy văn hóa học hỏi chủ động trong toàn Tập đoàn; Xây dựng văn hoá học hỏi chủ động của người lao động hướng đến tự học tập và phát triển năng lực cá nhân;

- HIỆN THỰC HOÁ: Xây dựng hệ thống tài sản tri thức hữu hình, từng bước phổ biến kiến thức chuyên gia thành kiến thức phổ thông nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


  • 11/09/2020 04:10
  • Thanh Huyền
  • 3462