Dấu ấn quan trọng trong hành trình 5 năm thành lập và phát triển của Đảng bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 1

Được thành lập theo quyết định số 05-QĐ/ĐU Ngày 11/9/2017 của Đảng ủy Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS), sự ra đời của Đảng bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 (TTDVKT1) có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện giao phó.

Nhằm góp phần ổn định về an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các tỉnh miền bắc nói riêng. Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị cung cấp các Dịch vụ kỹ thuật: như thí nghiệm hiệu chỉnh, thí nghiệm định kỳ, xử lý sự cố, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện….cho hệ thống lưới truyền tải điện trên phạm vị 27 tỉnh thành phía bắc từ Hà Tĩnh trở ra. Trải qua hơn 5 năm hoạt động, Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống truyền tải điện Quốc gia, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng được  nhiệm vụ mà NPTS giao, góp phần đảm bảo, cung cấp điện an toàn, tin cậy, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển đất nước. Đặc biệt khẳng định vai trò, tầm quan trọng về năng lực chuyên môn trong quá trình hiện đại hóa ngành truyền tải điện Việt Nam.

Với vai trò là tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn của 6 chi bộ trực thuộc, 5 phòng nghiệp vụ và 5 Đội kỹ thuật với gần 400 cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn đơn vị. Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 luôn phát huy vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà các cấp ủy Đảng, chính quyền  giao phó. Bằng sự năng động và nhiệt huyết, Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 luôn bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng, quán triệt và triển khai kịp thời đến các chi bộ, đơn vị  trực thuộc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thành quả đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, Đảng viên, công nhân viên trong Đảng bộ, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ vững tin bước tiếp trên chặng đường phía trước.  

Tính đến thời điểm hiện tại tháng 9 năm 2022, Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 đã và đang làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình đó là hoàn thành xuất sắc khối lượng các hạng mục thí nghiệm định kỳ, sửa chữa thường xuyên, bão dưỡng, xử lý sự cố…các thiết bị của 77 trạm biến áp 220-500 kV trên phạm vi 27 tỉnh thành miền Bắc. So với những ngày đầu mới thành lập cách đây 5 năm, Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 đã lớn mạnh cả về con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện. Đặc biệt trong hai năm 2020 và 2021, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn đất nước làm đảo lộn cuộc sống và công tác của mọi tổ chức cá nhân, tác động không nhỏ đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Song đại dịch Covid-19 đã trở thành “phép thửvề tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và nghị lực của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị, minh chứng cho sự năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng cho thấy được sự linh hoạt, thích ứng và hiệu quả trong thực thi công vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững của NPTS nói chung và TTDVKT 1 nói riêng.

Trong hơn 5 năm qua, bình quân mỗi năm đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc với khoảng 7.000 hạng mục thí nghiệm định kỳ thiết bị, khoảng 150 phiếu xử lý sự cố trên lưới truyền tải và gần 500 phiếu yêu cầu sửa chữa thường xuyên, đặt chỉnh định rơle,... của Công ty Truyền tải điện 1, góp phần đảm bảo cho lưới truyền tải điện ổn định, an toàn, liên tục đạt hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn đảm bảo cho công tác vận hành lưới điện được an toàn liên tục, đơn vị còn được giao nhiệm vụ tham gia hàng trăm các gói thầu sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng các công trình điện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động cũng như đảm bảo tốt về chất lượng và tiến độ thi công của công trình, được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Ban quản lý dự án và Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện đánh giá cao. 

Để đạt được những kết quả trên, trong những năm qua Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng nhiều chương trình hành động, đề ra nhiều giải pháp tối ưu nhất, đồng thời tổ chức sản suất phù hợp với điều kiện thực tế về năng lực, trình độ chuyên môn cũng như các quy chế làm việc cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn đơn vị. Mặt khác công tác nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn luôn được Đảng bộ định hướng cho các phòng nghiệp vụ, đơn vị sản xuất triển khai bằng các hình thức tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, các lớp đào tạo chuyên môn,… được người lao động hưởng ứng và tham gia đạt hiệu quả cao góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu khắt khe trong quá trình thực hiện công việc. Mặt khác khuyến khích, phát huy những sáng kiến kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng lực lượng lao động chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động, đồng thời phấn đấu trong thời gian tới hoàn thành 1-2 đề tài khoa học trong lĩnh vực xây dựng và phát triển nghành điện được cấp tập đoàn phê duyệt.

Song song với việc nâng cao trình độ chuyên môn, công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực cán bộ có trình độ chuyên môn sâu luôn được Đảng bộ đưa vào quy trình quy hoạch cán bộ hàng năm xây dựng lực lượng lãnh đạo có tâm, có tầm, có tài, chú trọng phát triển công nghệ số hóa trên tất cả các mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu suất lao động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện được mục tiêu này, tại các Hội nghị người lao động hàng năm đơn vị đã kêu gọi các phòng nghiệp vụ, các Đội sản xuất và đặc biệt là cán bộ, công nhân viên có tay nghề cao, có kinh nghiệm trong công tác hãy chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững của đơn vị. Với chủ đề “Giải pháp số hóa trong hoạt động sản xuất” đơn vị đã xây dựng kế hoạch trên nền tảng kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật được tích lũy trong những năm qua, đồng thời phát triển công tác ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, chú trọng tính hiệu quả và phát triển bền vững, thể hiện tính kế thừa và sáng tạo. Với phương châm “Linh hoạt, sáng tạo, năng động và hiệu quả” xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ từ ban Giám đốc đến các phòng nghiệp vụ và các Đội sản xuất.

Bên cạnh hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn đơn vị được Đảng bộ xem là nhiệm vụ trọng tâm, việc thường xuyên quán triệt các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy Đảng, triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy NPTS, cùng với tuyên truyền các chỉ thị Nghị quyết của Đảng kết hợp công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, luôn phát huy tính tiên phong 

gương mẫu, đề cao vai trò, tầm quan trong của người đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy Đảng. Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị vì vậy cán bộ, đảng viên, công nhân viên có đủ bản lĩnh trong việc sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu nghành, yêu nghề, hăng say với công việc, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái đi ngược lại đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lợi ích của nhân dân, từ đó giúp cho việc giáo dục, luyện rèn và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong lực lượng cán bộ, đảng viên công nhân viên được tốt hơn.

Đại hội ĐBBP TTDVKT1 lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác xây dựng và phát triển đảng luôn được Đảng bộ chú trọng và đặt lên hàng đầu với phương châm “Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, văn hóa là nền tảng cuộc sống tinh thần”, trong hơn 5 năm qua Đảng bộ không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 đã làm tốt công tác kiện toàn lại cấp ủy tại các chi bộ trực thuộc theo đúng quy định, sau khi Đại hội cấp ủy tại các Chi bộ, BCH Đảng bộ bộ phận đã đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng. Trong 5 năm qua Đảng bộ đã phát triển thêm được 01 chi bộ (Chi bộ Đội Dịch vụ Thanh Hóa) và kết nạp được 18 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kết quả đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hàng năm, Đảng bộ luôn đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 1-2 cấp ủy đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ bộ phận luôn được Đảng ủy cấp trên đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền và thực thi văn hóa doanh nghiệp được đơn vị xác định là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ý thức được điều đó, tập thể cán bộ, công nhân viên TTDVKT1 đã và đang được thực hiện rất bài bản, chau chút từ hình ảnh tới nội dung, tạo chuyển biến rõ rệt trong ứng xử giao tiếp, thái độ làm việc, tác phong công nghiệp và hiệu quả công việc hàng ngày. Hàng năm TTDVKT1 luôn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức của văn hóa EVN, EVNNPT, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và thực hiện văn hóa EVN, EVNNPT, từ đó lan tỏa tạo niềm tin và sự gắn kết trong cán bộ, đảng viên, xây dựng hình ảnh con người của TTDVKT1 trong “đại gia đình EVN, EVNNPT”. Thể hiện rõ là những người có bản lĩnh vững vàng, tôn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao, coi trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên.

Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ, công nhân viên là yếu tố quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu về kinh tế, chính trị và xã hội của đơn vị. “Với phương châm tư tưởng có thông thì công việc sẽ tốt”, đơn vị tập trung xây dựng môi trường công tác ổn định về đời sống, lạc quan về tư tưởng, tinh thần để anh em yên tâm công tác và công hiến vì mục tiêu phát triển chung của đơn vị. Chính vì vậy đời sống của cán bộ, công nhân viên luôn đươc cải thiện, thu nhập bình quân năm sau luôn cao hơn năm trước. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ kịp thời những tâm tư, tình cảm của cuộc sống thường nhật, khuyến khích, tạo điều kiện xây dựng về cơ sở vật chất, phát triển phong trào văn hóa, thể thao của đơn vị cơ sở, tổ chức các hội thi chào mừng các ngày lễ và sự kiện trọng đại của đất nước tạo sự gắn kết trong tập thể người lao động và cũng chính là sân chơi bổ ích về mặt tinh thần cho cán bộ, công nhân viên sau những giờ lao động căng thẳng vất vả. Cùng với các hoạt động phong trào, đơn vị luôn tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động xã hội. Trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ đã nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương và các tổ chức từ thiện phát động. Với phương châm “lá lành đùm lá rách”, Đảng bộ đã triển khai cho các tổ chức đoàn thể trong đơn vị ủng hộ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch họa, ủng hộ người nghèo, trẻ em nhiễm chất độc da cam, các chiến sỹ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc,... bằng nhiều ngày lương với số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng. Những việc làm và các hoạt động này đã thể hiện chuẩn mực về đạo đức, tạo sự lan tỏa về ý nghĩa nhân văn, nhân ái của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên TTDVKT1 với  đơn vị bạn và cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đảng bộ bộ phận TTDVKT1, đồng chí Đỗ Hùng Tiến - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc TTDVKT1 cho biết: “Mặc dù Đảng bộ mới được thành lập 5 năm, song cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Trung tâm luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung dân chủ, thống nhất trong nội bộ. Chính vì vậy mà đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức, vai trò trách nhiệm, phát huy tối đa nội lực vì sự nghiệp chính trị và mục tiêu chung của đơn vị. Bên cạnh đó Đảng bộ luôn đề cao, khuyến khích sự năng động, sáng tạo của đội ngũ trí thức, đề ra nhiều chương trình và hành động cụ thể phù hợp, tạo sự an tâm để cán bộ, đảng viên, công nhân viên phấn đấu và cống hiến.”

Nhìn lại chặng đường hơn 5 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ bộ phận TTDVKT1, ta có thể thấy rằng, có được những thành tích đáng tự hào nêu trên là nhờ vào sự nhiệt huyết, năng động, linh hoạt của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận và sự cố gắng toàn tâm toàn ý của tập thể cán bộ, đảng viên CNV trong toàn Đảng bộ, những “Bác sỹ truyền tải điện” luôn nhiệt huyết và cống hiến hết mình với tâm niệm "Giữ dòng điện như dòng máu của mình", để góp phần cho công tác truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Từ một đơn vị được thành lập chưa có bề dày về thời gian, địa bàn hoạt động rộng, nhân lực cũng như cơ sở vật chất khi mới được thành lập còn hạn chế, cùng với đó là những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 5 năm là khoảng thời gian quá ngắn trong hành trình xây dựng và phát triển của tập thể cán bộ, đảng viên công nhân viên Đảng bộ bộ phận TTDVKT1. Song thành tựu mà chúng ta đã dành được thực sự là một thành tích đáng trân trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Với tinh thần “đổi mới, sáng tạo và linh hoạt” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên của TTDVKT1 luôn đoàn kết, đồng lòng, sát cánh bên tập thể Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


  • 26/09/2022 09:26
  • Nguyễn Hữu Hà - Nhân viên Đội DVKT Thanh Hóa
  • 417


Các Tin khác