Đẩy mạnh áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý kinh doanh

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị 989/CT-EVN về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2017, vừa được Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An ký ban hành.

Theo đó, Tổng giám đốc EVN yêu cầu, trong năm 2017, các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao, sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm...

Đặc biệt, các tổng công ty điện lực phải đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý kinh doanh. Theo đó, trang bị thiết bị, công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng quản lý vận hành như thiết bị sửa chữa điện nóng, thiết bị rửa sứ không cắt điện, xe thang, xe nâng; áp dụng các giải pháp thi công không cắt điện trong đầu tư xây dựng, sửa chữa; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu tiền điện, đảm bảo linh hoạt, thuận lợi để khách hàng có thể lựa chọn thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi.

Năm 2017, ngoài việc thuê tư vấn độc lập đánh giá sự hài lòng của khách hàng, EVN sẽ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các hiệp hội doanh nghiệp thu thập các ý kiến, đề nghị của doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp điện. Tập đoàn sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ để doanh nghiệp phàn nàn, phản ánh vấn đề cung cấp điện tại địa phương.

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, lãnh đạo và người lao động trong Tập đoàn, đặc biệt là tại các tổng công ty điện lực, công ty điện lực và điện lực tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa; nhận thức về vai trò của Tập đoàn với trách nhiệm là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ điện năng cho khách hàng.

”Mục tiêu của EVN là nỗ lực hướng tới là sự hài lòng của khách hàng sử dụng các dịch vụ cung cấp điện. Đặc biệt, khâu kinh doanh và dịch vụ khách hàng sẽ là khâu đánh giá kết quả kinh doanh cuối cùng trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Mọi mặt công tác của Tập đoàn, từ khâu đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật - vận hành, kinh doanh đều phải hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng điện cung cấp cho khách hàng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng tốt hơn”, Chỉ thị 989/CT-EVN nêu rõ.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác kinh doanh năm 2017

- Điện thương phẩm: 177,59 tỷ kWh, tăng 11,4% so với năm 2016

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: Không quá 7,57%

- SAIDI: 1.183 phút; SAIFI: 10,7 lần; MAIFI: 2,4 lần

- Thời gian tiếp cận điện năng (các thủ tục của điện lực): Dưới 7 ngày

- Mục tiêu về đo mức độ hài lòng của khách hàng: Đạt từ 7,85 điểm trở lên đối với EVNNPC, EVNSPC, EVNCPC và EVNHANOI; từ 8,25 điểm trở lên đối với EVNHCMC.

- Thực hiện 14 chỉ tiêu định lượng về công tác dịch vụ khách hàng với kết quả cao hơn năm 2016

- Năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện tăng 8-10% so với năm 2016

 


  • 15/03/2017 06:19
  • Phan Thảo
  • 12900