Đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng KHCN

Đó là một trong những nhiệm vụ được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành giao cho Đoàn Thanh niên EVN tại buổi làm việc giữa Thường trực Đảng ủy và Đoàn Thanh niên Tập đoàn, chiều 26/3, tại Hà Nội.

Báo cáo Thường trực Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Nguyễn Lê Nguyên cho biết: Trong năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN đã khẳng định và phát huy được vai trò xung kích, đặc biệt trong thực hiện việc khó, việc mới và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đã triển khai tốt các phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cụ thể hóa nhiều chương trình, hoạt động nhằm thực hiện 3 phong trào: “Đoàn Thanh niên nói không với sự cố”, “Đoàn Thanh niên với phong trào sáng kiến vì cộng đồng” và phong trào “Đoàn Thanh niên với văn hóa EVN”.

Cùng với đó, toàn Đoàn hoàn thành 256 công trình, phần việc thanh niên các cấp; 129 đề tài, sáng kiến cải tiến quy trình và xử lý công việc. Qua đó, góp phần thiết thực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng của mỗi đơn vị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị tuổi trẻ EVN cần đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng KHCN 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Thanh niên EVN thời gian qua. Trong đó, Đoàn đã triển khai được nhiều hoạt động có sức lan tỏa trong cộng đồng như tuyên truyền bảo vệ hành lang hồ chứa thủy điện, tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, thăm hỏi, tặng quà vùng sâu, xa, vùng thiên tai,…

Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Đoàn Thanh niên EVN và các cơ sở đoàn trực thuộc cần xây dựng chương trình, hoạt động bám sát với nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện vai trò xung kích trong việc thực hiện chủ đề năm của EVN là "Nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện", đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công tổ chức Đoàn cơ sở, trực thuộc đăng ký các sáng kiến, đề tài, công trình khoa học trong lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên EVN cần thực hiện tốt cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo", lập thành tích hướng tới chào mừng 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tặng hoa chúc mừng tuổi trẻ EVN nhân dịp 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy EVN cũng yêu cầu Đoàn thanh niên cần chủ động hơn nữa trong việc phát triển đoàn viên ưu tú, bổ sung lực lượng có chất lượng cao để được xem xét, kết nạp vào Đảng. Tổ chức Đoàn các cấp cần làm tốt vai trò quán triệt, cụ thể hóa và xung kích thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu năm của cấp ủy Đảng.