Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năng lượng trọng điểm

Đó là chủ đề của chương trình tọa đàm trực tuyến do Báo Công Thương tổ chức ngày 26/4, tại Hà Nội.

Tham gia chương trình tọa đàm có ông Đoàn Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương; ông Trần Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ dầu khí và than, Bộ Công Thương; ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chương trình còn có sự tham dự của đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Trưởng đại diện Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners tại Việt Nam; Chuyên gia kinh tế năng lượng Võ Trí Thành.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trình bày các nội dung liên quan tới tiến độ đầu tư, xây dựng của một số dự án trọng điểm về năng lượng thuộc danh mục các dự án nguồn và lưới điện ưu tiên đầu tư tại Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023.

Trong đó, 05 dự án thủy điện với tổng công suất là 3.440MW, quy mô từ 200MW đến 1.200MW (gồm 03 dự án mở rộng là Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng; 02 dự án thủy điện tích năng là Bác Ái và Phước Hòa) sẽ được triển khai, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2021-2030.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương (thứ 3 từ phải qua) tham dự chương trình tọa đàm "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năng lượng trọng điểm" do Báo Công Thương tổ chức

Các diễn giả tham dự buổi tọa đàm cũng thảo luận về những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm, phương hướng hoạt động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về vai trò của các dự án năng lượng trọng điểm, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã cập nhật về tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm do EVN làm chủ đầu tư như Thủy điện Ialy mở rộng, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2…

Đặc biệt đối với công trình đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương là Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, lãnh đạo của EVN cho rằng, dù còn nhiều khó khăn về công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng… nhưng với sự quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương sẽ tạo ra sức đẩy mạnh mẽ, là tiền đề vững chắc để EVN và các đơn vị liên quan hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra.

Buổi tọa đàm đã đi đến thống nhất, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ngành năng lượng có vai trò quan trọng, giúp bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị, đó là phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 


  • 26/04/2024 03:22
  • Minh Thanh
  • 3742