Điện lực Quảng Nam đồng hành xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, với mục tiêu đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã tập trung đầu tư, nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn.

Điện là một trong 19 tiêu chí của xã nông thôn mới (NTM), đồng thời cũng là cơ sở hạ tầng quan trọng, hỗ trợ và thúc đẩy các tiêu chí khác hoàn thiện. Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống lưới điện nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quảng Nam đề ra và tập trung triển khai nhằm để thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Nam đã có 173/204 xã đạt tiêu chí về điện, góp phần nâng số xã NTM toàn tỉnh lên 53 xã.

Mở đầu cho chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là xã Tam Phước (Phú Ninh), đại diện cho các xã khu vực duyên hải miền Trung được chọn làm thí điểm xây dựng xã nông thôn mới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Để hoàn thành tiêu chí về điện, PC Quảng Nam đã đầu tư 11 tỷ đồng cải tạo và phát triển lưới điện trên địa bàn xã, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan. Năm 2014, Tam Phước là xã đầu tiên được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Với mức đầu tư cho xã Tam Phước, để đáp ứng tiêu chí về điện cho 55 xã NTM khác trong lộ trình 2011-2015 của tỉnh thì cần tổng vốn đầu tư trên 600 tỉ đồng. Theo quy định, các công trình hoàn thiện lưới điện đều sử dụng vốn vay thương mại, nhưng tình hình chung là kinh doanh điện ở nông thôn hiệu quả quá thấp nên việc vay vốn rất khó khăn. Do đó, PC Quảng Nam đã lập kế hoạch đầu tư cụ thể đối với các xã, phân tích hiệu quả đầu tư cho từng dự án, ở từng xã. Từ đó, có kiến nghị để các cấp xem xét, điều chỉnh lại tiêu chí về điện ở xã nông thôn mới phù hợp với tình hình mới; đồng thời, kiến nghị hỗ trợ cơ chế chính sách như nguồn vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư.

Công nhân PC Quảng Nam thi công lưới điện nông thôn

Trên cơ sở đó, từ nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn do Tổng Công ty Điện lực miền Trung phân bổ hàng năm, PC Quảng Nam đã đầu tư mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo lưới điện và tách hộ, thay mới công tơ để cải thiện chất lượng điện. Mặt khác, thông qua các dự án lớn do tỉnh và ngành Điện đầu tư, trong đó, có nguồn vốn do Tổng công ty đầu tư từ vay vốn: ADB, KFW, ADB mở rộng; dự án RE2 mở rộng do Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn 2 của tỉnh làm chủ đầu tư, vốn tài trợ của tổ chức SIDA (Thụy Điển).

Qua đầu tư tổng lực trong 5 năm, toàn tỉnh đã xây dựng mới 400km đường dây trung áp, 742,5 km đường dây hạ áp, 300 trạm biến áp. Hệ thống lưới điện tại xã tương đối hoàn thiện, cơ bản đã xoá được tình trạng công tơ cụm; sự cố giảm hẳn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Hiệu quả kinh tế xã hội do điện mang lại ngày càng rõ nét. Đời sống người dân tăng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2015 đạt 21,1 triệu đồng/người/năm, tăng gần 11 triệu đồng/người/năm so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 24,2% năm 2010 giảm xuống còn dưới 9% vào năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 3%.

Trong tổng số 204 xã nông thôn tham gia chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, đến nay đã có 173 xã đạt tiêu chí về điện, chiếm 84,8%. Trên địa bàn tỉnh có 53 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 25,89%), trong đó 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014; 43 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2015. Dự kiến cuối năm nay, huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn đạt chuẩn NTM.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công ty cho biết: Việc phát triển lưới điện nông thôn trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

“Theo kế hoạch giai đoạn 2016 -2020, UBND tỉnh sẽ triển khai xây dựng 59 xã NTM (kể cả 3 xã không đạt chuẩn năm 2015), cùng với các nguồn vốn đầu tư của tỉnh, để tạo sự đồng bộ về xây dựng hạ tầng nông thôn mới, PC Quảng Nam sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng cải tạo lưới điện trung hạ áp; xây dựng mới và nâng công suất các trạm biến áp hiện có để nâng tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên, an toàn cho người dân theo kế hoạch chung của tỉnh”– ông Tuấn cho biết thêm.

Từ một tỉnh với địa bàn rộng, hai phần ba là trung du, miền núi, nhiều nơi còn thiếu điện, đến nay điện đã về đến vùng cao, vùng biên giới, nối liền 241/244 xã, phường, thị trấn; đánh thức tiềm năng, giúp bà con các vùng nông thôn và miền núi phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng phong phú, văn minh.

Biểu dương và ghi nhận những đóng góp đó, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng bằng khen cho PC Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh.


  • 09/05/2016 09:30
  • Theo petrotimes.vn
  • 10473