Đồng Nai ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu chung là nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng, cải thiện hiệu suất năng lượng nhằm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Các cơ sở kinh doanh sản xuất, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường áp dụng mô hình quản lý năng lượng; áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất nhằm cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng; tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

Mục tiêu cụ thể, năm 2023, toàn tỉnh Đồng Nai phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 1,5% - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Ngoài ra phấn đấu đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh so với mức điện năng dự báo nhu cầu.

Đồng thời, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5,0% tổng sản lượng điện tiêu thụ trong các cơ quan, công sở, đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Các cơ sở sản xuất công nghiệp đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% điện năng tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm; duy trì mức tổn thất điện năng dưới 6,5%.

Chi tiết KH64 xem file đính kèm

 

KH64.pdf