Đóng điện Trạm biến áp 220kV Tân Biên (Tây Ninh)

Vào lúc 14h36 ngày 27/7/2023, Ban QLDA các công trình điện miền Nam (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Tân Biên (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

 

Trạm biến áp 220kV Tân Biên

Trạm biến áp 220kV Tân Biên là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Nam quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 220kV với 2 máy biến áp công công suất 2x250MVA. Giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp AT2 công suất 250MVA để phù hợp với nhu cầu cung cấp điện thực tế; lắp đặt thiết bị cho 4 ngăn lộ 220kV; dự phòng vị trí cho 4 ngăn lộ 220kV...

Đối với hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cấp điện cho tỉnh Tây Ninh và vùng phụ cận. Đồng thời thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải lên lưới điện quốc gia; giảm tổn thất công suất cực đại lưới điện khu vực và nâng cao, cải thiện điện áp lưới điện 110kV khu vực.

Việc hoàn thành công trình là hành động thiết thực của SPMB chào mừng thành công Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, hướng đến Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam.


  • 28/07/2023 09:20
  • Xuân Tiến
  • 4400