Đóng điện Trạm biến áp 220kV Yên Hưng và đấu nối (Quảng Ninh)

7h ngày 13/6, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án Trạm biến áp 220kV Yên Hưng và đấu nối, tăng cường năng lực cấp điện cho phụ tải tỉnh Quảng Ninh.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, với tổng mức đầu tư hơn 482 tỷ đồng.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) quản lý điều hành dự án.

Máy biến áp AT1 tại Trạm biến áp 220kV Yên Hưng

Trạm biến áp 220kV Yên Hưng (250MVA) được xây dựng tại địa phận phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đường dây đấu nối Trạm biến áp 220kV Yên Hưng đi qua bàn các phường Bắc Sơn, Nam Khê thuộc thành phố Uông Bí; phường Minh Thành, Đông Mai thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Việc hoàn thành dự án đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải tỉnh Quảng Ninh trong mùa nắng năm nay. Ngoài ra còn tạo mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện Quốc gia, tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT.