Đóng điện Trạm cắt 220kV Đăk Ooc phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam

11h37 ngày 28/5, Ban Quản lý dự án Điện 2 phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện Trạm cắt 220kV Đăk Ooc, phục vụ đấu nối từ Nhà máy Thủy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam.

Trạm cắt 220kV Đăk Ooc thuộc Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc và các đường dây 220kV đấu nối từ Nhà máy Thủy điện Nam Emoun vào hệ thống điện Việt Nam.

Trạm cắt Đăk Ooc nằm trên địa bàn xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trạm có quy mô xây dựng 10 ngăn lộ 220kV, trong giai đoạn này lắp đặt 6 ngăn thiết bị.

Ông Nguyễn Đức Minh – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án điện 2 (đứng giữa) chỉ đạo đóng điện công trình và tặng quà động viên cho CBCNV tham gia dự án

Các đường dây đấu nối gồm: Đường dây 220kV 02 mạch (treo dây 1 mạch) từ Nhà máy Thủy điện Nam Emoun đến Trạm cắt 220kV Đăk Ooc (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam), chiều dài khoảng 13,4km; xây dựng đoạn đường dây 04 mạch 220kV, chiều dài khoảng 1,9km từ trạm cắt 220kV Đăk Ooc đến điểm đấu chuyển tiếp vào đường dây mạch kép 220kV Xekaman 3 - Thạnh Mỹ hiện hữu; xây dựng đường dây 22kV cấp điện thi công và cấp nguồn tự dùng từ lưới điện địa phương cho trạm cắt 220kV Đăk Ooc, chiều dài khoảng 1,077km.

Khởi công vào ngày 25/7/2022, trong quá trình thi công vượt qua nhiều khó khăn, Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc đã đóng điện thành công. Dự kiến, các đường dây đấu nối sẽ hoàn thành đóng điện trong tháng 8/2024.

Trạm cắt 220kV Đăk Ooc

Khi công trình được đưa vào vận hành, sẽ góp phần truyền tải nguồn điện từ Nhà máy Thủy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam, thực hiện chủ trương hợp tác năng lượng giữa hai quốc gia.