Đóng điện công trình mạch 2 đường dây 220kV Đông Hà - Huế

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) hoàn tất nghiệm thu đưa vào vận hành công trình đường dây mạch 2 ĐD 220kV Đông Hà - Huế lúc 11h40 ngày 21/12, tại TBA 220kV Đông Hà (Quảng Trị), đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Dự án do Tổng công Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, PTC2 tiếp nhận quản lý vận hành.

Công trình được đầu tư xây dựng với quy mô xây dựng mới đường dây 220kV từ TBA 220kV Đông Hà hiện hữu đến TBA 220kV Huế hiện hữu. Chiều dài toàn tuyến 78,1km với 219 vị trí cột.

Tuyến đường dây đi qua tỉnh Quảng Trị (gồm các huyện Triệu Phong, TX Quảng Trị, huyện Hải Lăng) và qua tỉnh Thừa Thiên Huế (gồm huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và  TP Huế).

Công trình mạch 2 ĐD 220kV Đông Hà - Huế nằm trong danh mục các dự án lưới điện truyền tải đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam đến năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Đồng thời, việc đóng điện đưa vào vận hành công trình mạch 2 ĐD 220kV Đông Hà - Huế sẽ giảm tổn thất, nâng cao độ tin cập cung cấp điện và đảm bảo linh hoạt vận hành lưới điện 220kV khu vực trong chế độ vận hành bình thường và chế độ sự cố N-1.