Đóng điện đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn: Tăng cường đảm bảo điện cho phía Bắc mùa nắng nóng

Vào lúc 3h36 phút ngày 2/7/2023, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn và lắp máy 2 Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn, qua đó giúp tăng cường đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc từ mùa nắng nóng năm nay.

 

Việc hoàn thành công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc từ mùa hè năm nay

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Dự án lắp máy 2 (250MVA) Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn được thi công, xây dựng trong phạm vi Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn hiện hữu thuộc địa phận thôn Còn Chủ, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, nâng công suất toàn trạm lên 375MVA.

Dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có chiều dài tuyến 101,6km, từ Trạm biến áp 220kV Bắc Giang đến Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn.

Việc hoàn thành các dự án có ý nghĩa quan trọng giúp tăng cường khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực lân cận. Đồng thời giúp cho lưới điện 220kV, 110kV trong khu vực vận hành an toàn và tin cậy.

Việc hoàn thành dự án cũng là hoạt động chào mừng 15 năm thành lập EVNNPT (1/7/2008-1/7/2023), 35 năm thành lập CPMB (7/7/1988-7/7/2023), đồng thời chào mừng thành công Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam vào tháng 10/2023.

 

 


  • 03/07/2023 09:08
  • Xuân Tiến
  • 4804