Đóng điện đường dây 220kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp 220kV Bắc Quang

Vào lúc 23h48 phút ngày 30/7/2023, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án đường dây 220kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp (TBA) 220kV Bắc Quang nhằm tăng cường đảm bảo điện cho miền Bắc.

Dự án đường dây 220kV mạch kép đấu nối TBA 220kV Bắc Quang do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, là công trình năng lượng cấp I, nhóm B với tổng mức đầu tư gần 309 tỷ đồng.

Đường dây đi qua huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) và huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), điểm đầu nằm ở giữa khoảng cột vị trí 148-149 đường dây 220kV Bảo Thắng – Yên Bái và điểm cuối là thanh cái 220kV Trạm biến áp 220kV Bắc Quang. Dự án có chiều dài 43,3km, gồm 117 vị trí móng cột và 46 khoảng néo.

Cung đoạn đường dây 220kV mạch kép đấu nối TBA 220kV Bắc Quang

Quá trình thực hiện dự án đã gặp rất nhiều vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và tích cực hỗ trợ từ chính quyền các cấp của tỉnh Hà Giang, Yên Bái, sự nỗ lực của EVNNPT, dự án hoàn thành đáp ứng được tiến độ.

Việc hoàn thành đường dây đấu nối vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng giúp giải tỏa công suất các nguồn thủy điện tỉnh Hà Giang và khu vực lên hệ thống điện quốc gia khi khu vực này đã bắt đầu vào mùa mưa, đồng thời nâng cao độ tin cậy cho lưới điện cao áp của tỉnh Hà Giang trong chế độ vận hành bình thường cũng như chế độ sự cố N-1.


  • 31/07/2023 08:48
  • Xuân Tiến
  • 4447